15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Saint Francis – Paavst Franciscus: RAHU PALVE PÄEV 2020 – Elu Jumala Rahus Aare Kimmel

13 min read
Rahupalve-Rahu-ei-midagi-muud-kui-sisemine-rahu-Elu-Jumala-rahus-Aare-Kimmel-Eesti-Kirik-2020

Rahupalve-Rahu-ei-midagi-muud-kui-sisemine-rahu-Elu-Jumala-rahus-Aare-Kimmel-Eesti-Kirik-2020

Franciscus Assisist – Rahu Palve

Rahu palve

Issand, pane mind oma rahu vahendiks!
kus on vihkamine, lubage mul külvata armastust;
kus on kahju, armu;
kus on kahtlus, usk;
kus on meeleheidet, lootust;
kus on pimedus, kerge;
ja kus kurb, rõõm.

O Divine Master
anna, et ma ei pruugi nii palju püüdlusi meelitada kui konsooli;
mõista, et mõista;
armastada, armastada;
sest see annab meile selle,
see on andeks, et meile antakse,
ja see sureb, et oleme sündinud igaveseks eluks.

Amen.

– Francis of Assisi – 1181 või 1182

Issand õnnistab sind ja hoiab sind

(Numbrid 6: 24-26, uus rahvusvaheline lugeja versioon)

“Issand õnnistagu sind ja hoolitse teie eest.
Lubage Issand naerata sind ja armastada teid.
Ja Issand näeb sind armastuse läbi ja annab sulle rahu. ”

Franciscus Assisist, “Jumala kerjus”, (“Poverello”, õige nimega Giovanni Bernardone) (1181 või 1182 – 3. oktoober 1226) rajas frantsiskaanide ordu.

Franciscus Assisist1181 või 1182 – 3. oktoober 1226 Elulugu

Franciscus oli Pietro di Bernardone, rikka riidekaupmehe poeg Assisi väikelinnast Itaaliast. Nooruses, enne oma 25- aastaseks saamist, elas Franciscus muretut ja naudisklevat elu. Ta leidis kergesti sõpru ja elas aktiivset seltskonnaelu. Francesco ema tahtis, et ta poeg oleks heasüdamlik ja aitaks vaeseid. Isa aga soovis, et poeg saaks rikkaks kaupmeheks või edukaks sõjameheks.

Aastal 1202 osales Franciscus sõjas naaberlinna Perugia vastu, aga langes seal vangistusse, milles veetis terve aasta. Olles vangistusest ja haigestumisest toibunud, oli Francesco valmis minema taas sõjaretkele, seekord Apuliasse. Matka alustatigi, ei jõutud aga Spoletost kaugemale, kuna Franciscus tundis Jumala kutset ja tundis, et ta peab tagasi pöördama. Seejärel läks ta palverännakule Rooma, kus ta sai pöördumise osaliseks. Ta kohtus pidalitõbistega ja aitas neid. Ta hakkas ka korrastama Assisi läheduses olevat Porziuncola kabelit, mis oli varemetes, pärast seda, kui ta oli Jumalalt saanud ilmutuse, et ta peab taastama kiriku. Kiriku parandamiseks kasutas Franciscus ka oma isa raha.

Franciscuse isale ei meeldinud pojaga toimunud muutus ega ka raha raiskamine. Ta nõudis, et poeg annaks talle tagasi kõik, mis isa oli talle andnud. Franciscus andis seepeale isale kõik, ka riided, mis tal olid seljas. Ta kuulutas kõigile, et nüüdsest ajast peale on tal vaid üks isa – see, kes on Taevas.

Lõpliku kindluse oma ülesande kohta sai Franciscus siis, kui ta kuulis Piiblist loetavat kohta, kus Jeesus saadab oma jüngrid teele, öeldes “Ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega pauna, ei leiba ega raha ja ärgu olgu kellelgi kahte särki!” (Lk, 9:3). Kuuldes seda, võttis Franciscus kingad jalast, viskas minema oma saua ja rahakoti ja vahetas oma nahkvöö köie vastu.

Franciskus hakkas õpetama ja kuulutama, ja sai ka oma esimesed jüngrid. Nendega rajas ta koguduse väikesesse kabelisse Assisi lähedal. Kabeli ümber on ehitatud 1569-1679 suurem kirik, Inglite Püha Maria basiilika (S. Maria degli Angeli).

Franciscus nõudis oma sõpradelt täielikku isiklikku ja üleüldist vaesust, selle aluseks oli kolm kohta Uuest testamendist:

Jeesus lausus talle: “Kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, ja siis on sul aare taevas, ning tule, järgne mulle!” (Mt 19:21)
Ja ta ütles neile: “Ärge võtke midagi teele kaasa, ei saua ega pauna, ei leiba ega raha ja ärgu olgu kellelgi kahte särki! (Lk, 9:3)
Siis Jeesus ütles oma jüngritele: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! (Mt. 16:24)
Paavst Innocentius III andis oma suulise heakskiidu Franciscuse vaesusenõudele aastal 1209 või 1210. Ametlikult sai seadus heakskiidu Honorius II ajal 29. 11. 1223.

Järgides Jeesuse käsku minna Sõna kuulutama, läks Franciscus ristirüütlitega kaasa, külastades 1219-1220 Egiptust, Süüriat ja Püha Maad. Legend räägib, et ta tõestas oma usku sultani ees, kõndides tulel.

Apostlikult vaese ja lihtsa elutava kohta ütles Franciscus: ”Kus on puhkust ja mõtiskelu, seal ei ole muret ega eksimist.”. Kloostrisse tulnutele ütles Franciscus: “Minge maailma, inimeste juurde, näidake oma armastust tegudes ja tões. Frantsiskaani mungad ei pidanud tõmbuma kloostrisse, vaid pidid elatuma enese tööst.

Kaks aastat enne oma surma Franciscus palvetas ja paastus 40 päeva. Siis ta olevat kogenud ka stigmatat, ehk siis saanud oma kätele ristilöödud Kristuse haavad. Elu lõpuaegadel oli Franciscus juba väga haige, aga kirjutas veel oma kuulsa “Päikeselaulu”, imeilusa kõige loodu ülistuse.

Loomad ja loodus olid Franciscusele tähtsad. Katoliiklik kirik ongi valinud ta looduskaitse pühakuks. “Nii kaua, kuni maailmas on lapsi, lilli ja linde, nii kaua on lootust”, ütles Franciscus. Franciscuse sõnade kohaselt ei ole võimalik ette kujutada paradiisi ilma loomade, lindude, laulu ja muusikata. Pärimuse järgi jutlustas Franciscus ka loomadele. Üks lugu räägib, et Gubbio linna elanikud kartsid üht hunti, kes oli juba palju paha teinud. Franciscuselt paluti abi. Ta kohtus hundiga ja rääkis temaga hella häälega. Pärast seda hunt enam ei ahistanud linnakodanikke. Tänu sellele ei olnud vaja hunti ka tappa.

Paavst Franciscuse Rahupalve

Issand, muuda mind oma rahu saadikuks, sinna, kus on vihkamine, luba mul külvata armastust;

kus on ülekohus, luba mul külvata andestust, kus on lahkhelid, luba mul külvata üksmeelt, kus on kahtlus, luba mul külvata usku, kus on eksimus, luba mul külvata tõde, kus on meeleheide, luba mul külvata rõõmu, kus on pimedus, luba mul külvata valgust.

Issand, anna mulle jõudu lohutada enam teisi, kui otsida ise lohutust, mõista enam teisi, kui oodata ise mõistmist, kinkida teistele enam armastust, kui mulle endale osaks saab.  Sest öeldud on: teistele andes me saame ise, teistele andestades saame oma patud andeks, surres sünnime igavesele elule.

Aamen.

Rahu ei midagi muud, kui sisemine rahu.

Paavst Franciscus: rahu ja midagi muud, kui sisemine rahu

Rahu mõistetakse tänapäeval sageli subjektiivse psühholoogilise ideena, ütles paavst Franciscus kolmapäeval, rõhutades, et tõeline rahu on Kristuse ohvriarmastuses.

“Neid, kes on õppinud ja praktiseerinud rahukunsti, nimetatakse Jumala lasteks, nad teavad, et lepitust pole võimalik ilma nende endi kingituseta ja rahu tuleb alati otsida,” ütles paavst Franciscus 15. aprillil.

Paavst ütles, et tänapäeval on laialt levinud arusaam, et “rahu” tähendab “omamoodi sisemist rahu”, kuid see idee puudub ja võib takistada isiklikku kasvu.

“See on kaasaegne, psühholoogiline ja subjektiivsem idee. Tavaliselt arvatakse, et rahu on rahulik, harmoonia, sisemine tasakaal. See … tähendus on puudulik ja seda ei saa absoluutseks muuta, sest rahutus võib olla elus oluline kasvuhetk, “selgitas ta.

“Paljudel kordadel külvab meis rahutust temaga kohtumine, tema leidmine,” ütles ta.

“Võib juhtuda, et sisemine rahu vastab kodusele südametunnistusele, mitte tõelisele vaimsele lunastusele,” hoiatas ta.

Koronaviiruse pandeemia tõttu otseülekande vahendusel rääkides tsiteeris paavst Franciscus Johannese evangeeliumis Kristuse sõnu: „Rahu, mille ma jätan teiega; mu rahu ma annan sulle. Mitte nii, nagu maailm annab, annan selle teile. ”

“Paljudel kordadel peab Issand olema” vastuolu märk “, raputades meie valetõdesid, et meid päästa päästmisele,” ütles Francis.

“Ja sel hetkel ei näi olevat rahu, kuid Issand paneb meid sellele teele, et jõuda rahuni, mille Ta ise meile annab,” lisas ta.

Jeesus on rahuprints, kes täitis juudi shalomi kontseptsiooni, leppides kõik asjad kokku ja tehes “rahu oma ristiverega”, ütles paavst.

Paavst Franciscus selgitas, et piibli mõiste šalom tähendab “arvukus, jõukus, heaolu”.

“Kui heebrea keeles soovime šalomit, siis soovime ilusat, täisväärtuslikku ja õitsvat elu, kuid ka tõe ja õiguse järgi, mis täidetakse rahuprintsis Messias,” ütles ta.Ta ütles, et rahu pole “oma võimete vili”, vaid “Kristuselt saadud armu ilming”. Paavst Franciscuse rahu meditatsioon oli osa käimasolevast iganädalasest Beatitudes katehheesist.

Sel nädalal keskendus paavst seitsmendale õnnelikkusele, mille Jeesus andis Mäejutluses Matteuse evangeeliumi viiendas peatükis: “Õndsad on rahutegijad, sest neid nimetatakse Jumala lasteks.”

Paavst ütles, et see seitsmes õndsus on kõige aktiivsem.”Armastus on oma olemuselt loominguline – armastus on alati loov – ja otsib lepitust iga hinna eest,” ütles ta.

Oma sõnumis Poola palveränduritele märkis paavst, et järgmine nädalavahetus on jumaliku halastuse pühapäev ja tsiteeris Püha Faustina päevikust: “Inimkond ei leia rahu enne, kui ta pöördub minu halastuse allika poole.”

“Tõeline šalom ja tõeline sisemine tasakaal tulenevad Kristuse rahust, mis tuleneb tema Ristist ja loob uue inimkonna, keda kehastab lõpmatu hulk leidlikke ja loomingulisi pühakuid, kes on alati välja mõelnud uued viisid armastamiseks.” Paavst.

“Pühad loovad rahu. See elu Jumala lastena, kes Kristuse vere tõttu otsib ja leiab oma vendi, on tõeline õnn. Õndsad on need, kes niimoodi lähevad, ”ütles paavst Franciscus.

Paavst – Assisi Franciscus (1182–1226)

Elu Jumala rahus – Aare Kimmel – Eesti Kirik 2020

… kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis saab kõrb viljapuuaiaks ja viljapuuaeda hakatakse pidama metsaks. Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse. Õnnelikud olete teie, külvajad kõigi vete ääres, kes te võite härja ja eesli jalga lasta vabalt joosta. 

Js 32:15−20 

Elu pakub üllatusi ja ootamatusi. Olen endamisi mõelnud, mis olnuks, kui viimaste jõulude aegu või juba varemgi oleks ilmunud mõni prohvet ja kuulutanud: „Ärge oodake, et elu läheb paremaks. Raskused ja kriis on tulemas. Terves maailmas levib nähtamatu oht, mille eest keegi pole kaitstud. Linnatänavatel on vähe inimesi. Käiakse kaitsemaskides ja hoidutakse üksteisest eemale. Rahvakogunemised ja peod jäävad ära. Kinod, lõbustusasutused ja kirikud on suletud. Inimesed istuvad murelikult kodus ja vaatavad uudiseid. Haigete ja surnute hulk kasvab, matjatel on palju tööd. Majandus saab kannatada, ettevõtteid suletakse ja mitmed kaotavad töö.“ − Kuidas oleksime sellisesse kuulutusse suhtunud?

See olnuks sarnane paljude prohvetlike kuulutustega, mida võime lugeda Vanast Testamendist. Ja nagu nüüd teame − ehkki neid kuulutusi ei tahetud kuulda ja prohveteid püüti vaikima sundida, kirjeldasid need tegelikku olukorda, mis mõne aja pärast oligi käes. Aga me võime sealt lugeda muudki. Teised prohveteeringud kõnelevad imelisest tulevikust, mis saabub siis, kui Jumal tuleb oma rahvast katsuma, saadab valitsema õiglase Kuninga ja valab inimeste peale oma Vaimu, uuendades maa näo ja lükates minevikku kõik, mis seni on inimesi ahistanud nii sisemiselt kui ka väliselt.

Jutluseks antud kirjakoht algab poolelt lauselt, seega peame selle mõistmiseks vaatama ka ettepoole. Antud Jesaja raamatu peatükis räägitaksegi elu kahest küljest − üks on ahistav ja hirmutav, teine aga julgustav, rõõmus ja lootusrikas. Peatükk algab kuulutusega: „Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses ja vürstid asuvad juhtima, nagu on kohus.“ See on selge viide Messia, Kristuse valitsusele selle täiuses. Edasi kirjeldatakse tema valitsemisega kaasnevat lähemalt. Muu hulgas, erinevalt varasemast, tekib selge arusaam Jumala sõnast ja tahtest: „Siis pole nägijate silmad suletud ja kuuljate kõrvad panevad tähele. Läbematute süda õpib tundma tõde ja kogelejate keel ruttab selgesti rääkima.“

Teisalt aga hoiatab prohvet kohe sealsamas lähema tuleviku eest: „Muretud naised, tõuske üles, kuulake mu häält; hooletud tütred, kuulake mu kõnet! Veel aasta ja mõned päevad, siis te, hooletud, värisete — Sest palee jääb maha, linna lärm lakkab, templiküngas ja vahitorn muutuvad igavesti kõledaiks väljadeks, metseeslitele rõõmuks, karjadele karjamaaks …“

Seepeale tekib küll küsimus: me ju oleme lootnud, et elu läheb üha paremaks, rikkamaks ja mugavamaks. Kas tõesti on tulevik nii tume? Kuniks, kui kauaks? Kas nii jääbki? Või on siiski olemas ka mingid paremad väljavaated?

Vastuseks ongi jutluseks antud kirjakoht: nii on seni, „… kuni meie peale valatakse Vaim ülalt. Siis …“ − toimub otsustav muutus ja kõik hakkab arenema juba hoopis teisiti! Piltlikult öeldes: senine kõrb muutub kauniks aiaks, senine aed aga rikkaliku elustikuga lopsakaks metsaks. Kõige tähtsam aga on seejuures, et „Siis elab õigus kõrbes ja õiglus võtab aset viljapuuaias. Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Ja mu rahvas elab rahu eluasemel, kindlais elamuis ning häirimatuis hingamispaigus, kui sajab rahet, mets langeb maha ja linn vajub madalusse“.

Elame kirikuaastas imelisel ajal. Seljataga on Kristuse kannatused, surm ja ülestõusmine − suurimad ja tähtsaimad sündmused maailma ajaloos, millega sai muudetud terve maailma saatuse kulg. Enam ei ole meid ootamas vältimatu hukatus, vaid avatud on pääsetee surmast ellu. Ja ees on tulemas nelipühad, mil Kristuse kogudusele valati välja Jumala Vaim ja lihtsates inimestes sündis uus, taevane elu. Elu Jumalast enesest, antud tema rahvale, ta lastele, kes selle vastu on võtnud. Nende elus ei valitse enam jumalatus, pimedus, patt, viirused ja surm, vaid tõeline Kuningas ja Issand! 

Selle pühapäeva juhtmõtteks on „Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid!“ Laulmine on imeline eneseväljendusvahend ja meile eestlastele eriti südamelähedane. Laul väljendab tundeid võrratult paremini kui lihtne jutt. Laulame kõigest, mis meile korda läheb, mis kõnetab ja puudutab. Nüüd aga on aeg laulda Issandale midagi täiesti uut, mis on sündinud sellest, mida Issand ise on meie südames teinud ja veelgi teeb!

06.05.2020 | Aare Kimmel | Eesti Kirik 2020 ( kõik õigused kaitstud )

A Christian Prayer for Peace of Mind

Almighty God, We bless you for our lives, we give you praise for your abundant mercy and grace we receive. We thank you for your faithfulness even though we are not that faithful to you.
Lord Jesus, we ask you to give us all around peace in our mind, body, soul and spirit. We want you to heal and remove everything that is causing stress, grief, and sorrow in our lives.
Please guide our path through life and make our enemies be at peace with us. Let your peace reign in our family, at our place of work, businesses and everything we lay our hands on.
Let your angels of peace go ahead of us when we go out and stay by our side when we return.
In Jesus’ name,

– Author Unknown – A Christian Prayer for Peace of Mind is used Free for people to have the peace of mind originally written and all credits given to Copyright – © Xavier University – Center for Mission and Identity 2020

The Peace of God’s Reign

Then justice will dwell in the wilderness, And righteousness remain in the fruitful field.

Isaiah 52:7 – How beautiful upon the mountains Are the feet of him who brings good news, Who proclaims peace, Who brings glad tidings of good things, Who proclaims salvation, Who says to Zion, “Your God reigns!”

Jeremiah 43:12 – I will kindle a fire in the houses of the godof Egypt, and he shall burn them and carry them away captive. And he shall array himself with the land of Egypt, as a shepherd puts on his garment, and he shall go out from there in peace.

Ezekiel 13:16 – that is, the prophets of Israel who prophesy concerning Jerusalem, and who see visions of peace for her when there is no peace,’ ” says the Lord God.

Ezekiel 43:27 – When these days are over it shall be, on the eighth day and thereafter, that the priests shall offer your burnt offerings and your peace offerings on the altar; and I will accept you,’ says the Lord God.”

Ezekiel 45:15 – And one lamb shall be given from a flock of two hundred, from the rich pastures of Israel. These shall be for grain offerings, burnt offerings, and peace offerings, to make atonement for them,” says the Lord God.

Matthew 5:9 – Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.

Acts 10:36 – The word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ—He is Lord of all—

Romans 1:7 – To all who are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Romans 14:17 – for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.

New King James Version (NKJV) ®

Scripture taken from the New King James Version ®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

A Christian Prayer for Peace of Mind

Almighty God, We bless you for our lives, we give you praise for your abundant mercy and grace we receive. We thank you for your faithfulness even though we are not that faithful to you.
Lord Jesus, we ask you to give us all around peace in our mind, body, soul and spirit. We want you to heal and remove everything that is causing stress, grief, and sorrow in our lives.
Please guide our path through life and make our enemies be at peace with us. Let your peace reign in our family, at our place of work, businesses and everything we lay our hands on.
Let your angels of peace go ahead of us when we go out and stay by our side when we return.
In Jesus’ name,

– Author Unknown – A Christian Prayer for Peace of Mind is used Free for people to have the peace of mind originally written and all credits given to Copyright – © Xavier University – Center for Mission and Identity 2020

Text Redigated and have written and collected for the International Prayer for Peace 2020 – IPPFoundation Gold LTD ( OÜ ) ® does, not hold any Copyright on these prayers or texts, only  Copyrigth remains on the texts written by IPPFoundation Gold LTD – OÜ 2020 – 20.12.20.  ® Peace prayers and commitment to peace have been presented for the people to come closer to inner peace with the God and Jesus Christ. These prayers have collected for the people in fear and anxiety for the Peace of God that is overhelming than any understanding to keep their thought in Jesus Christ forever. God says – Philippians 4:7 – and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.

 IPPFG 2020. Est 1182–1226. 1982 – 1999 Est 2011 31.Oct – Day of the Seven Billion ® . 7 Billion. When population reached Seven Billion people. Copyright IPPfoundation Gold LTD Est 2011 ® – I Pray Prayer Foundation ® – Est 2020 – International Prayer for Peace Foundation Gold LTD ( OÜ ) ®

0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

70 − = 64