15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Pöördumine usuliste ühenduste poole tegevuste korraldamiseks COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel

5 min read
Rahvastikuministri Valitsemisala Pöördumine usuliste ühenduste poole. Desinfitseerimisnõue COVID-19 – Koroona Viiruse – SARS-CoV-2 – Kaitse eest Kirikutes ja üldine desinfitseerimine Jõulude ajal

Rahvastikuministri Valitsemisala Pöördumine usuliste ühenduste poole. Desinfitseerimisnõue COVID-19 – Koroona Viiruse – SARS-CoV-2 – Kaitse eest Kirikutes ja üldine desinfitseerimine Jõulude ajal

Eesti Kirikute Nõukogu

Eestis tegutsevad usulised ühendused 27.11.2020 nr 8-3/53-1

Pöördumine usuliste ühenduste poole tegevuste korraldamiseks COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel

Lugupeetud usuliste ühenduste juhid ja liikmed

Pöördun teie poole rahvastikuministrina, kelle valitsemisalasse kuuluvad usuliste ühendustega seotud teemad. Nagu te ilmselt olete teadlikud, siis tegi Vabariigi Valitsus 23. novembril 2020 muudatused oma 19. augusti 2020. a korraldusse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ ning need muudatused puudutavad ka avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi. Järgnevalt pean oma kohuseks neid täpsemalt teile tutvustada.

Üldised reeglid avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste puhul on tuttavad kõigile juba kevadest, st järgima peab 2+2 reeglit ning jumalateenistustel ja teistel avalikel usutalitustel peab olema tagastud desovahendite olemasolu ja desinfitseerimise nõuete täitmine vastavalt Terviseameti juhistele. Terviseameti 25. oktoobril 2020 antud soovitused desinfitseerimise nõuete täitmiseks on leitavad Terviseameti kodulehelt: 

Oluline muudatus on näomaski kandmise kohustus kõikides avalikes siseruumides, sh avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel. Nagu mujal avalikus ruumis, ei laiene see kohustus alla 12-aastatele lastele ega neile inimestele, kellel see ei ole tervislikel põhjustel võimalik. Kuigi korralduse kohaselt ei laiene see kohustus ka inimestele, kellel see töö või tegevuse iseloomu tõttu ei ole võimalik, siis loodan, et vaimulikud kannavad oma koguduse liikmete tervist silmas pidades siiski maski nii palju kui võimalik ning kindlasti siis, kui ollakse avaliku jumalateenistuse või muu avaliku usulise talituse käigus lähikontaktis teiste osalevate inimestega. 

Üks oluline muudatus puudutab korralduse punkti 11, kuhu lisati avalike ürituste nimistusse ka avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused: 

„Isikud võivad viibida siseruumides toimuvatel avalikel koosolekutel, avalikel üritustel, sealhulgas konverentsidel, teatrietendustel, kontsertidel ja kinoseanssidel, avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel talitustel, kus on isikutele ettenähtud alal tagatud statsionaarne istekoht, tingimusel, et: 

  • on tagatud külastajate arv kuni 400 inimest;
  • Harju ja Ida-Viru maakonnas tagab ürituse korraldaja siseruumides kuni 50% täituvuse; 3) väljaspool statsionaarsete istekohtade ala võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada; 
  • siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  • ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.“

Nagu te näete, siis puudutab see punkt ruume, kus on tagatud statsionaarne istekoht. Statsionaarsete istekohtade arv on kindlaks määratud ruumi põhiplaanil ning nendena käsitatakse püsivalt ruumis ettenähtud istekohti, mis on alaliselt osalejatele kasutamiseks määratud, sh istekohti, mis on põhiplaani või muu sarnase püsiva lahendusega ruumi määratud.  See tähendab, et on võimalik inimeste paigutamisel rakendada hajutatuse ehk nn malelaua põhimõtet, mis tähendab, et nii inimese külgedele kui ette ja taha jääb vaba istekoht. Arvestades viirusesse nakatumise kõrget näitajat nii Harju kui Ida-Viru maakonnas, ei ole nendes maakondades osalejate piirmäär mitte 400 osalejat, vaid osalejaid võib olla maksimaalselt 50% istekohtade arvust. 

Vabariigi Valitsuse korralduse muudatus puudutab ka korralduse punkti 16, mis on seni reguleerinud avalike jumalateenistuste ja avalike usuliste talituste läbiviimist. Nüüdsest puudutab punkt 16 jumalateenistuste ja usuliste talituste läbiviimist siseruumides, kus teenistuse või talituse läbiviimiseks ei ole ettenähtud ala, kus on inimestel statsionaarne istekoht, mis tagab inimeste hajutatuse. Nii nagu varasemalt tuleb sellises ruumis järgida 2+2 reeglit, ruumi täituvus ei tohi ületada 50% ning sõltumata ruumi suurusest võib osalejaid olla kuni 250. 

Korralduse nr 282 punkt 16 sõnastus on: 

„Avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused: 

  • siseruumides võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
  • ürituse korraldaja tagab siseruumi kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest; 3) siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  • tagatud on desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.“

Desinfitseerimisnõue ei puuduta mitte üksnes neid pindasid hoones, millega inimesed on kontaktis, vaid see puudutab ka erinevaid liturgilisi ja teisi jumalateenistustel kasutatavaid tarvikuid pärast iga kasutuskorda (nt armulaua tarvikud, ikoonid jm). Kõikidel kogudustel ja koguduste liikmetel soovitan kindlasti järgida oma kiriku või koguduse juhtide soovitusi, mis arvestavad nii teie usuliste traditsioonide kui Terviseameti juhistega. 

Minult on viimastel päevadel korduvalt küsitud, kas kirikus laulmine nii koguduse kui kooride poolt on lubatud. Kuigi laulmine ei ole keelatud, tuleb arvestada praeguste teadmistega viiruse leviku kohta. Nii rääkides, kuid veelgi enam lauldes võib nakkus õhuvooluga levida kaugemale kui lihtsalt hingamisel. 

Nii on ka üldiseks soovituseks hoiduda kõrge riskiga tegevustest, mille hulka kuulub paraku ka laulmine, või juhul, kui see ei ole võimalik, viia koorilauljate hulk võimalikult väikeseks. Eriti tähelepanelik tuleb olla Harju ja Ida-Viru maakonnas, kus ka huvitegevusele on seatud piirang, mille kohaselt tohib huvitegevust viia läbi üksnes 10 liikmega rühmades. Selle piirangu põhjus on viiruse levik nendes maakondades huvitegevuse, sh koorilaulu proovide kaudu. 

Peagi saabuvad jõulud ning selleks, et need tuleksid võimalikult tavapärased, tuleb meil järgida juhiseid, mis aitavad vähendada nakkuse levikut. Olen kindel, et keegi meist ei soovi, et mõni kogudus muutuks nakkuskoldeks. Viiruse eest ei ole meist keegi täiesti kaitstud, kuid oma käitumisega saame vähendada võimalust nakatuda ise ning nakatada teisi. 

Lugupidamisega                                                     

Riina Solman

rahvastikuminister

Allikas: Terviseamet. Allikas: Rahvastikuministri Valitsemisala. Viimati muudetud 25.10.2020 -Pöördumine usuliste ühenduste poole tegevuste  korraldamiseks COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel – Eestis tegutsevad usulised ühendused – 27.11.2020 nr 8-3/53-1 – Soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Dokumandi 27.11.2020 nr 8-3/53-1 Pöördumine usuliste organisatsioonide poole – Rahvastikuministri Valitsemisala. Autor : Riina Solman – Rahvastikuminister. Siseministeerium – Registrikood 70000562 – Koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid – 51065 Tallinn – ( Avaldatud esmakordselt 26.12.2020 )

Peace on the Time of COVID-19 SARS CORONA VIRUS – Rahu COVID-19 SARS CORONA Viiruse ajal. Rahu Jumalaga, Jumala Rahu Viiruse ajal. Peace of GOD Durding the COVID-19 SARS CORONA VIRUS.

Text Redigated and have written and collected for the International Prayer for Peace 2020 – IPPFoundation Gold LTD ( OÜ ) ® does, not hold any Copyright on these prayers or texts, only  Copyrigth remains on the texts written by IPPFoundation Gold LTD – OÜ 2020 – 20.12.20.  ® Peace prayers and commitment to peace have been presented for the people to come closer to inner peace with the God and Jesus Christ. These prayers have collected for the people in fear and anxiety for the Peace of God that is overhelming than any understanding to keep their thought in Jesus Christ forever. God says – Philippians 4:7 – and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. ® ©

IPPFG 2020. Est 1182–1226. 1982 – 1999 Est 2011 31.Oct – Day of the Seven Billion ® . 7 Billion. When population reached Seven Billion people. Copyright IPPfoundation Gold LTD Est 2011 ® – I Pray Prayer Foundation ® – Est 2020 – International Prayer for Peace Foundation Gold LTD ( OÜ ) ® ©

0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

− 6 = 2