27. mai 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Terviseameti KoroonaViiruse COVID-19 Puhastamise ja Desinfitseerimise Soovitused

10 min read
COVID-19-Virus-Structure-Diagram-Coronavirus-SARS-CoV-2019-nCoV-virus-sheme-sliced-model-RNA-shut-PEACE_WITH_GOD

COVID-19-Virus-Structure-Diagram-Coronavirus-SARS-CoV-2019-nCoV-virus-sheme-sliced-model-RNA-shut-PEACE_WITH_GOD

Rahu Jumalaga COVID-19 Koroona Viiruse ajal

Rahu Jumalaga

Jeesus suri ristil, et osta mulle rahu Jumalaga ja ta on praegu taevas, et seda rahu minu jaoks säilitada. Rahu, mis meil on Kristuse läbi Jumalaga, eraldab meid kõigist teistest religioonidest.

Kõigis teistes religioonides, välja arvatud kristluses, ei saa patu küsimus kunagi vastust. Patu valitsemist pole lithsalt kunagi murtud. Seepärast ei saa ka olla rahu. “Õelatel ei ole rahu ütleb Issand” (Jesaja 48:22). Aga meil on Jumal, kes annab rahu andestades meie patu. Just sellel põhjusel tuli Jeesus maa peale, et tuua rahu vaevatud, kartust täis inimkonnale.

Kuida säilitab Jeesus meie joaks Jumala rahu? Ta teeb seda kolmel viisil:

• Esiteks on Kristuse veri kõrvaldanud minu patu süü. Sama ütleb ka Paulus: “Tema on meie rahu” (Efeslastele 2:14). Jeesus lõi rahu minu jaoks läbi oma vere.
• Teiseks säilitab Kristus minu rahu ja rõõmu usus: “Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!” (Roomlastele 15:13).
• Kolmandaks annab Jeesus mulle põhjuse rõõmustada lootuse üle, et ma sisenen ausse: “Me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele” (Roomlastele 5:2).

Lihtsalt öeldes on rahu hirmu puudumine. Ja elu ilma hirmuta on elu täis rahu.

Kui Jeesus läks tagasi taevasse, siis ta ei peesitanud lihtsalt selles Jumala aus, mis tema peale paistis. Ei, ta läks Isa juurde, et säilitada seda raskelt võidetud rahu, mille ta oli Kolgatal meie jaoks saavutanud.

Meie Päästja elab aus just praegu. Ja ta on üheaegselt täiesti Jumal kui ka täiesti inimene, käte, jalgade, silmade ja juustega. Tal on ka lisaks naelte armid kätel ja jalgadel ning haav tema küljes. Ta pole kunagi oma inimlikkust hüljanud, ta on siiamaani aus olev mees. Ja praegu töötab meie mees igavikus selle nimel, et meilt ei varastata kunagi seda rahu mille ta siit maapelat lahkudes meile jättis. Ta teenib meie ülempreestrina, olles aktiivselt tegev selle nimel, et hoida oma maapealset ihu rahuga täidetuna. Ja kui ta tuleb uuesti, siis ta tahab, et meid “leitaks rahus temas” (2 Peetruse 3:14).

Soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks

Pöördumine usuliste ühenduste poole tegevuste  korraldamiseks COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel

Eestis tegutsevad usulised ühendused – 27.11.2020 nr 8-3/53-1

 • COVID-19 on viirusnakkushaigus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkusena, peamiselt lähikontaktist nakkusohtliku inimesega.
 • Saastunud pindadel säilib viirus soodsatel tingimustel kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel. Seega viirust on võimalik pindadelt tõhusate puhastamisviiside ja puhastusvahenditega eemaldada.
 • Erinevate koroonaviiruste vastu on tõhusad kuumutamine, UV-kiirgus ja ka mitmed antimikroobsed ained, nt 70% etanool, 75% 2-propanool, vesinikperoksiid, naatriumhüpoklorit, mille vähemalt ühe minutilisel toimel viirus hävib
 • COVID-19 leviku risk on kõrgem kinnistes, rohkelt rahvastatud ja halvasti ventileeritud ruumides.
 • Juhise eesmärk on anda soovitused sageli kasutatavate ruumide ja esemete ning sagedamini puudutatud alade (puutepindade) ning üldkasutuses olevate esemete rutiinse märgkoristuse ja puhastamise kohta tavapäraste majapidamises kasutatavate puhastava- ja/või desinfitseerivate vahenditega
 • Kasuta desinfitseerimisvahendit ainult siis, kui käte Puhastus- või desinfitseerimisvahend pesemine ei ole võimalik. Desinfitseerimisvahend on kemikaal/biotsiid, mida tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile.

Kuidas tõhusalt puhastada / koristada?

 1. Tuulutada ruume, et tagada piisav ventilatsioon.
 2. Märgata puutepindu (nt ukselingid, käsipuud, liftinupud, lülitid, toolide käetoed alt ja pealt, WC ja vannitoa pinnad jm) ja teha ruumides ringkäik ning märgata määrdunud esemeid.

Jälgida ja mõelda, milliseid kohti erinevad inimesed puudutavad. Asjatundjate kogemusel on nt üle 90% seebi- ja paberidosaatorite puutepindadest (alt ja vajutuskohad) mustad. Sageli unarusse jäävad puutepinnad on ka uste servad, lingi ümbrus; koolides toolide alused, seljatoed; ühiskasutuses olevad esemed, tarbed kontorites (nt klaviatuur, klambrilööja, VR prillid mängukeskustes, köögitehnika, telefon, jpm).

 1. Märgkoristus on vajalik pinnal olevast mustusest (sh mikroorganismidest) lahti saamiseks. Oluline on meeles pidada, et kõik pinnad, mis vajavad kuivamiseks rohkem, kui 30 sek tuleb eraldi kuivatada. Kuivada laskmisel võivad jääda pinnale jääkmustus ja ka mikroorganismid.
 2. Puhtuse loomiseks piisab täiesti tavapärastest viisidest, nt kasutada puhta veega niisutatud puhast mikrokiust lappi. Oluline on lapi sobiv niiskusaste, et see seoks piisavalt mustust ning piisavalt tugev pühkimine! Mustuse eemaldamisel on oluline roll mehhaanikal ehk pühkimisel tuleb pinda nühkida piisavalt tugevalt. Leebe „silitamisega“ võib jääda oluline osa mustusest ja ka mikroorganismidest eemaldamata. Seniste uuringute põhjal eemaldab selline viis piisavalt infektsiooniviiruseid ja ennetustöös puudub otsene või täiendav vajadus desinfitseerivate vahendite kasutamiseks.
 3. Siledate pindade puhastamiseks piisab koristustekstiili niisutamiseks veest (nt mikrokiust lapi puhul), poorsete pindade puhastamisel annab parema tulemuse nõrgalt aluseline (pH 8-9) puhastusaine lahus, sh ühekordsete koristustekstiilide puhul.
 4. Lapi niiskusastme hindamiseks saab lähtuda järgmisest:
  • Väheniiske lapp – rõske, sellise lapiga pühkides ei pruugi pind niiske jääda, kui jääb, kuivab 1–3 sek. Sobiv meetod tolmu eemaldamiseks.
  • Niiske lapp – pind jääb kergelt niiske, kuid kuvab maks. 30 sek. Kui kuivab kauem, siis on lapp juba märg ja vajab täiendavat kuivatamist. Niiske meetod on sobiv puutepindade puhastamiseks, samas on oluline tugev pühkimine, soovituslik mikrokiudlapp.
  • Märg lapp – vajab täiendavat kuivatamist! Märga lappi kasutada vaid siis, kui on vaja mustust lahti „leotada“, kergema mustuse puhul on niiske lapp piisavalt tõhus. Mikrokiudlapp võib märjalt kaotada oma mehhaanilise puhastusvõime ja selle toime on nõrgem.
 5. Puhasta puutepindasid ja määrduvaid esemeid tavapärasest sagedamini ja regulaarselt. Avalikes ruumides, kus liigub palju erinevaid inimesi, on nt puutepindade puhastamine mõistlik iga 2-4 tunni järel. Arvestada, et silmaga nähtav puhtus ei ole puhas veel mikroorganismidest! Kui on silmaga nähtav määrdumine, siis see on mikroorganismidele eriti heaks pelgupaigaks.
 6. Puhastada koristustarvikud hoolikalt iga koristuskorra lõpus. Koristustekstiile pesta pesumasinas piisavalt kõrgel temperatuuril. Koduseks kasutamiseks mõeldud pesumasinate puhul temperatuuril 6590°C. Veeämbris või kraani all käsitsi pestes tekstiilid puhtaks ei saa.
 7. Vajadusel võib sanitaarruumides (WCd, tualettruumid) kasutada lisaks vastavaid desinfitseerivaid vahendeid ehk biotsiide (vt soovitusi allpool).
 8. Pöörata tähelepanu koristuslappide voltimisele ja aseptilisele tööviisile, s.t puhastamisel liikuda puhtamalt pinnalt mustema suunas, erinevaid pindasid puhastades pöörata lapil uus külg jne. Eesmärgiks mustuse kokku korjamine, mitte laiali ajamine.
 9. Mõelda läbi erinevate koristustekstiilide käsitlemine ja teekond, et need enne kasutamist ei saastuks. Erinevate ruumide puhastamiseks kasutatavad koristustarvikud peaksid olema erinevad, et vältida tarviku vahendusel mustuse s.h mikroobide edasi kandumist. St. iga kontoriruumi (võimalusel ka iga pinna või laua) koristamiseks peaks olema eraldi lapp – see on tõhusam viis, kui ruume või pindasid desinfitseeriva ainega pritsida või desinfitseeriva ainega immutatud lapiga pühkida!
 1. Võimalusel kergesti määrduvaid ja sagedast puhastamist vajavaid esemeid mitte kasutada. Tühjendada prügikaste, kui need on täis ¾ ning puhastada prügikastid pärast tühjendamist.

Kuidas puhastada ja desinfitseerida ruumi, kus viibis kinnitatud COVID-19 diagnoosiga haige enne hospitaliseerimist/karantiini ning on võimalik ümbruskeskkonna saastumine nakkusohtlike eritistega?

 1. Puhastada ruume ja pindasid hoolikalt, nagu eespool kirjas. Desinfitseerivaid vahendeid kasutada juhul, kui pinnad on suure tõenäosusega viirusega saastunud ja kui muid puhastusmeetmeid rakendada ei saa!
 2. Koristustarvikud peavad olema kergelt puhastatavad, puhastada tarvikuid pärast antud ruumi(de) puhastamist, enne kui alustatakse tööd uutes ruumides. Kui ei ole võimalust tarvikuid pesumasinas pesta, siis kasutada ühekordsed lappe!
 3. Korduvakasutusega koristusvahendid ja tekstiilid pesta vähemalt 90°C temperatuuril. Kui kuumaveeringlust ei saa kiudude omaduste tõttu kasutada, tuleks tekstiilide pesemisel lisada spetsiaalseid kemikaale (nt naatriumhüpokloritit sisaldavaid pleegitus- või pesupesemisvahendeid või spetsiaalselt tekstiilide jaoks välja töötatud puhastusvahendeid).
 4. Eritised ja eritiseplekid (nt sülg, okse, veri või väljaheide) pühkida kokku ühekordse lapiga. Koristuses tekkivad jäätmed korjata suletavasse kotti ja käidelda.
 5. SARS-CoV-2-ga potentsiaalselt saastunud ruumid ja pinnad tuleb enne nende taaskasutamist hoolikalt puhastada. Kindluse mõttes võib pinnad pärast puhastamist desinfitseerida virutsiidset toimet omava tootega ehk biotsiidiga, mis on teadaolevalt tõhus ka koroonaviiruse vastu.
 6. SARS-CoV-2 puhul on soovitav kasutada desinfitseerivaid vahendeid, mis sisaldavad kas 0,1-0,5% naatriumhüpokloritit või vähemalt 70% etanooli (piisav mõju on vähemalt 1 min) või muu virutsiidse toimega ainet.

Mida silmas pidada desinfitseerivate vahendite kasutamisel?

 1. Desinfitseerimisvahend on biotsiid! „Biotsiid on toode, mis sisaldab toimeainena kemikaali või mikroorganismi, mis hävitab, tõrjub, muudab kahjutuks või võitleb inimesele kahjulike organismide vastu. Sama eesmärgiga puhtfüüsikalise või –mehaanilise toimega tooted ei ole biotsiidid.
 2. Lugeda hoolikalt läbi pakendil olev info ja järgida kasutusjuhiseid, sest erinevad desinfitseerivad vahendid vajavad erinevat mõjuaega, et oleks tagatud piisav desinfitseeriv mõju.
 3. Desinfitseerivaid vahendeid kasutada juhul, kui pinnad on suure tõenäosusega viirusega saastunud ja kui muid puhastusmeetmeid rakendada ei saa!
 4. Oskuslik märgkoristus on tõhusam viis mikroobide eemaldamiseks, kui ruume või pindasid desinfitseeriva ainega pritsida või desinfitseeriva ainega immutatud lapiga pühkida!
 5. Desinfitseerivad vahendid võivad erinevaid pindasid kahjustada. Pärast desinfitseerimist pesta või loputada pinnad uuesti ja kuivatada, et eemaldada desinfitseeriv vahend pindadelt ja takistada nende võimalikku kahjustumist.

Kuidas puhastustöötaja ennast kaitsta saab?

 1. Kasutada kergesti puhastatavaid tööriideid ja -jalanõusid. COVID-19 nakkuse saanu ruumide puhastamisel kasutada lisariietusena vedelikke mitteläbilaskvat põlle või riietust.
 2. Kasutada ühekordseid kindaid ja kaitsekindaid, soovitavalt pika käevarrega (näit. nitriilkindad, minimaalse paksusega 0,3 mm, vastavalt standardile EN- 374-1). Varuda piisavalt kaitsekindaid, vahetada ühekordseid kindaid piisavalt sagedasti.
 3. Sanitaarruumide puhastamisel ja desinfitseerivate vahenditega töötlemisel kasutada vajadusel kahekordseid kaitsekindaid. All kasutada õhukesi ühekordseid kindaid ja peal vastava kemikaali kaitsekindaid. Kindlasti kontrollida kinnaste kaitsetõhusust kasutatava kemikaali suhtes!
 4. Kloori sisaldava desinfitseeriva vahendi kasutamisel kasutada ka hingamisteede kaitsevahendeid. NB! Lugeda ja järgida toote etiketil toodud kasutusjuhiseid!
 5. Kinnaste ja muude kaitsevahendite valikul lähtuda toote ohutuskaardil toodud infost. COVID-19 nakkuse saanu ruume puhastades tuleb koristustööde ajal pritsmete tekkimisel kasutada hingamisteede kaitsevahendit (FFP3) ja näo ning silmade kaitsevahendeid. Puhastada töövahendid hoolikalt.
 6. Kaitsevahendite eemaldamisel, vältida nende puudutamist saastunud poolelt.
 7. Kaitsekinnaste ja muude kaitsevahendite ära võtmisel pesta käed esimesel võimalusel sooja vee ja seebiga või selle puudumisel kasutada kätele mõeldud desinfitseerivat vahendit. Pärast tööülesannete täitmist pesta ennast dušiga varustatud pesemisruumis kasutades antiseptilisi nahapesuvahendeid.
 8. Töökohtades ja üldkasutatavates ruumides tuleb määratleda kergesti määrduvate esemete edaspidine puhastamise vastutus. Paljudes asutustes on esemeid, mida näiteks koristusfirma ei pea puhastama ja tegelikult ei puhasta neid ka omad inimesed (nt suurköökides kuupäevapüstolid, meditsiiniasutustes erinev kontoritehnika, meditsiinitarvikute rattad, alumised osad jne).

Käte Puhastamine

 • Pesta käsi seebiga regulaarselt, st koju tulles, peale WCs käiku, enne sööki, kokku puutudes võimaliku saasteallikaga jne.
 • Mitte unustada, et käte pesemisel on üks väga oluline etapp käte kuivatamine. Selleks kasutada soovitavalt ühekordset paberkäterätikut, eriti üldkasutatavates tualettruumides.
 • TÕHUS KÄTEPESU TAGAB EFEKTIIVSE KAITSE VIIRUSTE EEST!
 • Kasuta desinfitseerimisvahendit ainult siis, kui käte pesemine ei ole võimalik.
 • Desinfitseerimisvahend on biotsiid, mida tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile.

Pinna Puhastamine

 • Pese pind korralikult puhastusvahendi ja veega immutatud lapiga.
 • Kuivata märg pind.
 • TÕHUS PINNA MÄRGPESU TAGAB EFEKTIIVSE KAITSE VIIRUSTE EEST!
 • Desinfitseerivaid vahendeid kasutada juhul, kui pinnad on suure tõenäosusega viirusega saastunud ja kui muid puhastusmeetmeid rakendada ei saa!
 • Puhastus- või desinfitseerimisvahend on kemikaal/biotsiid, mida tuleb kasutada vastavalt kasutusjuhendile.

Rahvastikuministri Valitsemisala Pöördumine usuliste ühenduste poole.

Desinfitseerimisnõue COVID-19 – Koroona Viiruse – SARS-CoV-2 – Kaitse eest Kirikutes ja üldine desinfitseerimine Jõulude ajal

Desinfitseerimisnõue ei puuduta mitte üksnes neid pindasid hoones, millega inimesed on kontaktis, vaid see puudutab ka erinevaid liturgilisi ja teisi jumalateenistustel kasutatavaid tarvikuid pärast iga kasutuskorda (nt armulaua tarvikud, ikoonid jm). Kõikidel kogudustel ja koguduste liikmetel soovitan kindlasti järgida oma kiriku või koguduse juhtide soovitusi, mis arvestavad nii teie usuliste traditsioonide kui Terviseameti juhistega. 

Minult on viimastel päevadel korduvalt küsitud, kas kirikus laulmine nii koguduse kui kooride poolt on lubatud. Kuigi laulmine ei ole keelatud, tuleb arvestada praeguste teadmistega viiruse leviku kohta. Nii rääkides, kuid veelgi enam lauldes võib nakkus õhuvooluga levida kaugemale kui lihtsalt hingamisel. 

Nii on ka üldiseks soovituseks hoiduda kõrge riskiga tegevustest, mille hulka kuulub paraku ka laulmine, või juhul, kui see ei ole võimalik, viia koorilauljate hulk võimalikult väikeseks. Eriti tähelepanelik tuleb olla Harju ja Ida-Viru maakonnas, kus ka huvitegevusele on seatud piirang, mille kohaselt tohib huvitegevust viia läbi üksnes 10 liikmega rühmades. Selle piirangu põhjus on viiruse levik nendes maakondades huvitegevuse, sh koorilaulu proovide kaudu. 

Peagi saabuvad jõulud ning selleks, et need tuleksid võimalikult tavapärased, tuleb meil järgida juhiseid, mis aitavad vähendada nakkuse levikut. Olen kindel, et keegi meist ei soovi, et mõni kogudus muutuks nakkuskoldeks. Viiruse eest ei ole meist keegi täiesti kaitstud, kuid oma käitumisega saame vähendada võimalust nakatuda ise ning nakatada teisi. 

Allikas: Terviseamet. Allikas: Rahvastikuministri Valitsemisala. Viimati muudetud 25.10.2020 -Pöördumine usuliste ühenduste poole tegevuste  korraldamiseks COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel – Eestis tegutsevad usulised ühendused – 27.11.2020 nr 8-3/53-1 – Soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

Dokumandi 27.11.2020 nr 8-3/53-1 Pöördumine usuliste organisatsioonide poole – Rahvastikuministri Valitsemisala. Autor : Riina Solman – Rahvastikuminister. Siseministeerium – Registrikood 70000562 – Koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid – 51065 Tallinn – ( Avaldatud esmakordselt 26.12.2020 )

Peace on the Time of COVID-19 SARS CORONA VIRUS – Rahu COVID-19 SARS CORONA Viiruse ajal. Rahu Jumalaga, Jumala Rahu Viiruse ajal. Peace of GOD Durding the COVID-19 SARS CORONA VIRUS.

Text Redigated and have written and collected for the International Prayer for Peace 2020 – IPPFoundation Gold LTD ( OÜ ) ® does, not hold any Copyright on these prayers or texts, only  Copyrigth remains on the texts written by IPPFoundation Gold LTD – OÜ 2020 – 20.12.20.  ® Peace prayers and commitment to peace have been presented for the people to come closer to inner peace with the God and Jesus Christ. These prayers have collected for the people in fear and anxiety for the Peace of God that is overhelming than any understanding to keep their thought in Jesus Christ forever. God says – Philippians 4:7 – and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. ® ©

IPPFG 2020. Est 1182–1226. 1982 – 1999 Est 2011 31.Oct – Day of the Seven Billion ® . 7 Billion. When population reached Seven Billion people. Copyright IPPfoundation Gold LTD Est 2011 ® – I Pray Prayer Foundation ® – Est 2020 – International Prayer for Peace Foundation Gold LTD ( OÜ ) ® ©

0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

− 4 = 1