27. mai 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Hinge Rahu Vajalikkus Tänapäeva 2021 aastal – Vaimu ja Jumala Sõna kontroll Hinge Rahu Üle

6 min read
Hinge Rahu Vajalikkus Tänapäeva 2021 aastal – Vaimu ja Jumala Sõna kontroll Hinge Rahu Üle

Hinge Rahu Vajalikkus Tänapäeva 2021 aastal – Vaimu ja Jumala Sõna kontroll Hinge Rahu Üle

Hinge Rahu Vajalikkus Tänapäeva 2021 aastal – Vaimu ja Jumala Sõna kontroll Hinge Rahu Üle

Kutsun Teid ülesse jääma kindlameelsusesse, sest Jumal on tõotanud, et ta hoiab kindlameelse Rahu, sest kindlameelsuse üks tahk ja kõige suurem võim on Lootuse panemine Jumala, kõigevägevama, Issanda Jeesuse Kristuse peale, kes on ka Rahu Vürst. Tema rahu andis Ta meile, kui me olime maailmas aga nüüd, kui me oleme välja ostetud maailmast annab Ta meile selle kindlameelsuse, millest kirjutab Jesaja 26:3. Tema on Igavene Isa, Messias, kes on toonud juba rahu maapeale, kõigile, kes usuvad Tema nimesse ja on kaotanud sideme maailma vürstiga – saatanaga. Jeesus on Rahu Vürst, Tema Võim on ülevam, kui selle maailma võim. Selle läbi Lootuse, Päästmise ja Armu kaudu, võime siseneda Tema Tarkusesse, mis on esmalt puhas, siis rahumeelne, leebe, kuulekas, tulvil halastust ja häid vilju, erapooletu, teesklusteta. Teil maailma inimestel on samuti võimalus võtta vastu Tema rahu, Tema – Jeesus on võitnud ära maailma. Mida see tähendab? Ta on võitnud ära meelevalla ükskõik milliselt positsioonilt, kes üritab Rahu röövida. Kristlased on pandud rahu saadikuteks, kui nad teevad Jumala Elava Sõna kohaselt, et nende häid tegusid nähes, antaks ülistust Jumalale, Igavesele, Kõikvõimsale, Kolmainujumalale. Elava Jumala Sõna – Piibli alusel peab iga kristlase valgus saama paistma maailmale, mis on loodud valguses ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. Mõni võib küsida? Miks räägite võrdumites? Võrdumites rääkimine on edasiandmine Vaimset mõistmist ja võrdumid kõnetavad iga inimest isiklikult.

Jeesus on ütelnud Rahu ma jätan Teile, oma Rahu ma annan Teile. Jeesus ei anna nõnda nagu maailm annab, sest maailmas on ahistust, vägivalda ja rikutust, mis ei saa meie inimvaimu ega hinge kõnetada selles aspektis, mis on Tegelik Sisemine Rahu, mida ainult Kolmainu Jumal võib anda. Et meil, kes me teeme tema Tahte ( Piibli ) alusel ( siia hulka kuuluvad ka teod ) oleks rahu Temas. Temas ja ainult Temas saab meie Inim Hing puhata, värskendatud Püha Vaimu Poolt ja toidetud Jumala Sõnaga. Ma julgustan Teid pöörduma Rahu ja Valguse allika poole, kes on Jeesus Kristus, täielik inimene ja täielik Jumal. Tema surnuist ülestõusmine andis igale inimesele, kes temasse usub meelevalla saada Jumala, Kõigeväelise, Nähtamatu, Kolmainsuse poegateks ja tütardeks. Jeesus on tulnud, et võita ära maailm. Võit on Piiblis kajastatud mineviku vormis. Johannese 16:33. Kindlameelsuses oma usu ja usalduse ning Lootuse panemine Jumala ja Tema ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse peale on Rahu saavutamine ühiskonnas, mis on killustunud ja ebatäielik. Proportsionaalselt on Rahu – Sisemine Rahu täiendav faktor iga uskliku elus ning ka nende elus, kes on lihtsalt lootuse pannud Rahu Vürsti peale – Jeesuse Kristuse, Messia peala. Sisemine Rahu ja Turvatunne on Tarkuses kasvamine Jumalasse, kes ainukesena võib anda meile meelekindluse, millest tuleneb Rahu Temas – Jumalas. Vaim domineerib hinge üle. Seega Vaim on Tõde. Seda kirjutades võrdumid saavad uue kuju, kui tunnetame nad ära Vaimselt, sest Vaimus on alati Rahu, Hing aga eksleb ja peab saavutama meelekindluse, lootuse, armastuse, et oma Rahu säilitada. Meile aga kristlastena on antud Jumalaga ühendus Püha Vaimu läbi, kes täidab kõik kõiges ja on meie hinge toetaja, ülesehitaja ( nagu hoonet ehitatakse ) ning Tema on asetsenud elama Rahu Vaimuna meie Ihusse, mis on nüüd Püha Vaimu Tempel, seega vabastatud maailma käest, hingelises sidemes Vaimuga, meelekindluses, mille ainult Lootus Jumala peale võib tuua ja Rahu Issand ise annab Teile Rahu alati ja igal viisil. Issand olgu Teie kõigidega!

Muretsemisest maailmas. Üks hingevaenlase – saatana kõige nõrgemaid süste on muretsemine, sellele järgnevad juba hirm ja killustumine. Milles on Usk täielik. Usk on Täielik selles, et me hoiame oma mõtted Jeesuses Kristuses Igavesti, samuti südame mõtisklused ja kogu hinge ala Temas. Meil, kes me Tunneme Jumalat ja otsustanud Tema omaks saada, on Jumal tõotanud, et me ei muretseks, vaid, et meie vajadused saavad kaetud, niisama, usu põhjal, tänuütlemisega palumises ja anumises. Jumala Rahu võrdpildina ülevam, kui kogu mõistmine. Mõistmine on Hing. Hing jääb Kristusesse. Kui hing on jäänud Kristusesse on Ta ära võitnud maailma rahutuse ja saavutanud Stabiilse Hingehoiaku – Rahu.

Mida ütelda killustunud sõjalisele maailmale? Siion on Jumala kuningriigi võrdpilt. Jesaja 52;7 kuulutab armastatud samme, mis on mägede peal Sõnumitooja poolt. Kas pole Kristus see sõnumitooja? Kui Jesaja Tema sündi juba tunnetas oma prohvetliku teenistuse ajal. Päästja Kristus ütleb Siionile „Sinu Jumal on Kuningas“. Kui Jumal valitseb rahvaste üle on Temal ülemvõim Rahu osas. Samamoodi ei tohiks ükski inimene rikkuda moraalinorme ja Piibel deklareerib, et kristlase sammud on Rahutoovad Sammud. Nad kuulutavad Kirstust. Messiat. Ülestõusmist. Kas need kolm substantsi ei ole piisavad, et inimest panna muutuma oma hinge uskumuse suunas. Kui Jah siis Ülestõusmise Vägi saab Usu läbi Jeesusesse Kristusse, meie sees tegevaks. See Vägi on suurem, kui maailma vägi, Tema Rahu on Suurem maailma rahust. Meil tuleb endast leida see, mis püstitab rahu kolmekümne, kuuekümne ja sajakordselt. Miks kõik kristlased nii ei käitu? Sest ei saa halb puu kanda head vilja. Ilmselt on selles puus ( inimeses ) samuti stress, killustatus, otsing, puudub usaldus Kristuse Rahusse. Mida me peame tegema. Peame võtma vastu Tema Meele, Tema Meelsuse, Tema Rahu. Meil on Jumala meel. Pühitsetud. Lunastatud. Puhtaks tehtud Jeesuse Kristuse Vere läbi juba minevikus on see toimunud vahetusena Ristil. Kust tuleb meie hingerahu. Hingerahu on midagi mida tuleb hoida rasketes katsumustes ja rikutuses, ühiskondlikus ja perelises poleemikas, igas asjas, mis meie Rahu röövib tuleb näha hingevaenlast, kelle käes on see praegune materialistlik maailm. Hinge Rahu on aga midagi, mida tuleb Pühitseda, hoida ja Toita Jumala Sõnaga. Lootusega, kindlameelsuse ja meelekindlusega

Issand on Tõotanud. Ta lõpetab sõjad maailma otsani, murrab katki ammu ja raiub puruks piigiga ning põletab vankrid ära tulega. Psalm 46:10. Kristlastena peame kuulutama neid tuntud õnnistussõnu 4 Ms 6:24-26 Issand tõstku oma pale Sinu üle ja andku sulle Rahu! Tehes seda iga inimesega keda me kohtame, oleme me osad Jumala üleloomulikust plaanist viia rahu ja armastus rahvasteni. Rahu neile, kes on vaevas, kui ka neile, kes on täielikult usus, et ükski ei langeks tagasi pärispattu ja sellega saavutaks endale Rahu kadumise.

  1. Kui inimene tahab näha Issandat, tuleb tal Taotleda rahu kõikidega ja pühitsust – Heebrea 12:14.
  2. “Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi,” – Roomlastele 5:1 –
  3. “Rahus ma heidan mahaning uinun,sest sina üksi, Issand,asetad mind julgesti elama.” – Psalm 4:9
  4. “ Rahutegijaile külvatakse rahus õiguse vilja.” – Jaakobuse 3:18
  5. “ Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!” – Kolossa 3:15
  6. “ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust.” – Ef 4:3
  7. “Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu;” – Roomlastele 8:6

Text Redigated and have written and collected for the International Prayer for Peace 2021 – IPPFoundation Gold LTD ( OÜ ) ® does, not hold any Copyright on these prayers or texts, only  Copyrigth remains on the texts written by IPPFoundation Gold LTD – OÜ   ® Peace prayers and commitment to peace have been presented for the people to come closer to inner peace with the God and Jesus Christ. These prayers have collected for the people in fear and anxiety for the Peace of God that is overhelming than any understanding to keep their thought in Jesus Christ forever. God says – Philippians 4:7 – and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. ® ©

IPPFG 2020. Est 1182–1226. 1982 – 1999 Est 2011 31.Oct – Day of the Seven Billion ® . 7 Billion. When population reached Seven Billion people. Copyright IPPfoundation Gold LTD Est 2011 ® – I Pray Prayer Foundation ® – Est 2020 – International Prayer for Peace Foundation Gold LTD ( OÜ ) ® ©

0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

60 − 59 =