15. apr. 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Sügavad palved mida palvetada

Sügavad palved mida palvetada. Saate Jumalalt Tema ligiolu ja Väe. Kuidas palvetada oma enda vajaduste eest?. Palve Vabanemiseks, Värske Visioon ja Jumala ligiolu ja Püha Vaimu Vägi. Kristuse aroom ja Jeesuse kohalolek Palve. Palve prohvetliku anni ülekandeks , tarkuse ja võimu Püha Vaimult,