23. apr. 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Prayer for a Person in Need for Salvation

PALVED PÄÄSTMISTE EEST

– Jumal ma palvetan, et sa tõmbaksid _______ endale lähemale. Jh 6:44 

– Ma palun, et _______ sooviks sind enam tundma õppida. Ap 17:27 

– Ma palun, et _______ kuuleks ja usuks Jumala Sõna. 1Tes 2:13 

– Ma palun, et sa hoiaksid saatanat pimestamast _______ tõde nägemast. 2Kr 4:4, 2Tim 2:25-26 

– Püha Vaim ma palun, et sa näitaksid _______ tema pattu ja vajadust päästmise järele. Jh16:8 

– Ma palun, et sa saadaksid kellegi _______ evangeeliumi jagama. Mt 9:37-38 

– Ma samuti palun, et sa annaksid minule (ja minu kaaslasele ja sõbrale) võimalusi, julgust ja õigeid sõnu, et jagada tõde _______ . Kl 4:3-6 

Ef 6:19-20 

– Ma palun, et _______ pöörduks patust. Ap 17:30-31 1Ts 1:9-10 

– Ma palun, et _______ paneks kogu oma lootuse Jeesusele. Jh 1:12, Jh 5:24 

– Issand ma palvetan, et _______ tunnistaks Jeesust Kristust oma kuningana, istutaks ususeemne mulda ja kasvaks oma usus ning kasvaks rohkesti vilja sinu auks. Rm 10:9-10 Kl 2:6-7 Lk 8:15

Scripture References:

Psalm 100:1-3 AMP, 2 Timothy 2:26 NIV, Colossians 1:13 AMP, John 1:29, Luke 19:10, Romans 8:26, 2 Corinthians 4:2-4 TLB, John 16:8-12 AMP, 2 Peter 3:9, Ephesians 6:13, Matthew 9:38 AMP, Romans 2:4 AMP, Ezekiel 22:30 AMP