15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Mis on Arm?

Jeesus Kristus, kui meie Päästja ongi ARM:

Sest käsuõpetus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu (Jh1:17).

Tõde on armu poolel, mitte käsu poolel. Sellepärast Jeesus ütleski juutidele, kes olid sünnist saati käsuga kokku kasvanud: “Te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks!” (Jh8:32).

Kui kristlane pöördub kogu südamega Jeesuse poole, siis võetakse käsu kate tema südamest ära (2Ko3:16) ja ta hakkab tunnetama tõde, mis teeb vabaks. Ta hakkab nägema, et kõik tema patud (eilsed, tänased, homsed) on Jeesus võtnud Kolgatal enda peale ja et Jumal ei näe teda enam patusena, vaid õigena (Ro4:25). Nüüd võib ta kogeda täiesti uut väge oma elus, Püha Vaimu väge, mis hoiab teda pattudesse langemast: “Sest patul ei ole omandiõigust teie üle, sellepärast et te ei ole käsu all, vaid armu all.” (Ro6:14).

Patuteadlik elu asendub võiduka õigsuseteadliku eluga: “… need, kes võtavad vastu armu külluse ja õigsuse anni, valitsevad elus selle ühe, Jeesuse Kristuse läbi”(Ro5:17).

Ja kui ta nüüd eksib ja patustab, siis “on meil Kaitsja, Advokaat, Eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige”(1Jh2:1).

Saatana taktika on panna sind iseennast ja oma patte nägema. Kui sa näed kogu aeg oma kõlbmatust, muudkui tunnistad pattu ja parandad meelt, on ta su oma haardesse saanud. Aga niipea, kui sa tead, et oled õige Jumala silmis, on ta kaotanud. Ja see õigsus ei ole mitte meie oma õigus (seda saatan tahabki sind otsima panna), vaid see õigus on meile kingitud täiesti muidu, sõltumata meie tegudest (ükskõik, kui halvad need ka olnud on): “Ning mõistetakse õigeks täiesti muidu, tema armust, lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses”(Ro3:24).

1Ti4:1-2 “Aga Vaim ütleb selge sõnaga, et viimsel ajal mõned taganevad usust ja hoiavad eksitajate vaimude ja kurjade vaimude õpetuste poole, valekuulutajate silmakirjaliku vagaduse tõttu, kes oma südametunnistusse otsekui tulise märgi on PÕLETANUD …” “Põletanud” on kreeka keeles “KAUTERIAZO” ja selle sõna tähendus on:  KES KANNAVAD ENDAGA KAASAS PÜSIVAT PATUTEADVUST.

ILMUTUS JEESUSE LÕPETATUD TÖÖST KOLGATAL, MILLE TULEMUSENA SA OLED ÕIGEKS MÕISTETUD, TOOB JÄRGMISENA ENDAGA KAASA TÄIELIKU SISEMISE TERVENEMISE JA SEEJÄREL AABRAHAMI ÕNNISTUSTE KOGEMISE.

SEE ON ARM: TÄIESTI MINUST ENDAST SÕLTUMATU JUMALA SOOSING. ARM ON JUMALA PARIM KINGITUS INIMESE KÕIGE HALVEMALE OLEMUSELE:”KUS PATTU ON PALJU, SEAL ON ARMU KÜLLUSLIKULT ROHKEM”(Ro5:20).

Mida siis tähendab “kogu südamega Jeesuse poole pöördumine”? Aga see ongi meeleparandus:  ennem elasin käsu all (otsisin oma enda õigust iseenda puudustele vaadates ja aina meelt parandades ja patte tunnistades), nüüd aga tõstan oma silmad Jeesuse Kristuse peale. Nii nagu Peetrus ütles Nelipühi päeval käsu all elavatele juutidele: “Parandage meelt (s.t. pöörduge Jeesuse Kristuse poole) ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse…” (Ap2:38).

Ro10:13 “Igaüks (ka kristlane), kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse (käsu katte alt Jumala armu vabadusse)”.

PALVE:  Jeesus, ma hüüan Sind just nüüd appi ! Ma olen siiamaani elanud kaotuse elu, aga nüüd ma nii palun nii väga, et sa aitaksid mind võiduellu. Ma tahan kogu südamega pöörduda Sinu poole. Palun võta käsu kate ära mu südame pealt. Ma nii tahan katmata palgega vaadata sinu auhiilgust otsekui peeglis ja muutuda Sinu sarnaseks aust ausse, Sinu Püha Vaimu läbi. Ma tänan, kallis Päästja, et see palve on Sinu meele järele ja et Sa vastad sellele. Palun seda sinu kallil nimel, aamen.

24.11.2016. Mamre Telk / IPPFoundation 2017-2025

Jh1:16 “Sest tema küllusest oleme me kõik vastu võtnud, ja armu armu otsa”

Jumala arm on otsekui lained, mis üksteise järel õigeksmõistetu ellu veerevad.