15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Uuestisünd

Kuidas sündida uuesti? Kuidas ma pühendan oma elu Jeesusele?

Kas sa oled uuesti sündinud? Kutsu seda pühendumiseks, kahetsuseks, patukahetsuseks, lunastuseks või olla saadud päästetud aga kas see on sündinud Sinuga? Kas Kristus elab Sinu südames. Kas Sa tead Seda? Paljud inimesed on pikka aega mõelnud religioonile ja kristlusele aga siiski pole kunagi teinud seda ühte pühendumust. Kas sa oled pühendunud Jeesusele Kristusele?

Uuestisünni astmed. Kogetav läbi Uuestisünni kogemuse, lugedes patusepalve aastaks 2021-2177

 1. Tõde, et oled patune.
 2. Tea, et Jumal on juba andnud lahenduse ja kõik Sinu Hinge Lunastuseks Ristil.
 3. Teadmine, et Jeesus ainult saab Sind Päästa ja Taastada Sinu Suhte Jumalaga.
 4. Kahetse oma patte ja pühendu Jeesusele.
 5. Palu Jeesust, et ta lunastaks Sind ja peseks Sinu patud Tema Püha Verega.
 6. Deklareeri, et Jumal on Sinu Isa. Jeesus on Sinu Lunastaja. Püha Vaim on Sinu Trööstija.
 7. Tunnista Jeesust teiste ees.

Kas seal on rohkem tausta Lunastupalve 2021-2177 taga, mida loetakse ka Patusepalveks?

 1. Seal on Pühakirja ja Piibli tõestatud taust Päästepalve jaoks.
 2. Isiksuse aktuaalne suhe Jumalaga taastatakse läbi Jeesuse.
 3. Seal on Vabastus ja muutus inimese meeles ja elus läbi palve.
 4. Läbi Uuestisünni elavate vetega pesemise inimene peale pääste võtab vastu Püha Vaimu ja Tema Võidmise.
 5. Püha Vaimu Ristimine võib sündida täpsel inimese pääste hetkel.
 6. Püha Vaimu Annid võivad hakata liikuma inimeses, kui Vaimu Ristimine sünnib.
 7. Inimene võtab vastu ja saab Jumala Väe ja Meelevalla ning Tema Kohalolu edaspidiseks eluks.

Loe lähemalt Päästepalvest ja Lunastusest aastaks 2021-2177

Inimese Lunastus lahtimõtestatult.

Vaimne nälg Jumala järele.

Seal on nälg pandud inimese Vaimulikku Südamesse, mis ei ole kunagi rahuldatud. Me kutsume seda januks ja näljaks materjaalsete asjade järele, ambitsiooniks ning edukuseks tööl ja inimsuhetes. Aga mida enam, me kasvame, maised asjad ei rahulda meid enam. Me võime lugeda kõiki filosoofe elu mõtte teemadel ja edaspidi. Nälg jääb ikkagi järele. See on nälg ja janu suhte järele. Suhte järele Jumalaga ja Jeesusega ning Tema Püha Vaimuga. Jeesus on Tee meie jaoks siin maapealses elus. Jeesus on Tõde, kui me kogeme suhet Temaga ning Tema on Elu.

Patt on esimene asi, mis eraldab meid Jumalast. Kas sa tead, et Sinu patud on andeks antud Jeesuse läbi?

Piibel deklareerib, et kõik inimesed on patused.

Sest kõik on pattu teinud ja Jumala armust ilma. Kui me ütleme, et meil pole pattu, me eksitame ennast. Jeesus sündis lihasse ja sellesse maailma, et Sina saaksid läbi Tema ristisurma ja ülestõusmise totaalse patust vabastuse. Jeesus valas Oma kallihinnalist Verd Sinu Õigeksmõistmiseks. Kui Sa palvetad, siis sinu teadmine Jumalast vallandub. Sest Sa saad Püha Vaimu ja Tema Anni, mis avaldab Jumalat Sinu inimvaimule.

Jeesus valas Oma Püha Verd, et meil oleks Jumala Tõotus – Igavene Elu. Jeesus  on Jumala Poeg ja läbi Tema meil on ligipääs Jumala juurde, sest Jeesus on ainuke tee Taevasse ning ainuke Tee Jumala juurde.

Kas Sa tead, et Jumalik Vahetus sündis Ristil sellel hetkel, kui Jeesus Suri?

Jeesust karistati, et meile andestada. Meie patt oli Jeesuse peal, et me võiksime pärida Tervenemise. Jeesus tehti Patuks, et meie võiksime pärida õigsuse. Jeesus maitses surma, meie eest, et me võiksime saada elu ja Igavese Elu. Jeesus tehti needuseks Ristil, et meie võiksime vastu võtta Aabrahami Õnnistuse. Jeesus sai vaeseks, et meil oleks rikkus ja kõike üliküllaldaselt. Ta võttis meie häbi, et meie näeksime Au. Kõik see saavutati Sinu pärast Ristil.

Kui sa annad Jeesusele oma Elu. Sa saad vastu Igavese Elu ning andes ennast täielikult, kogu oma olemusega, kui Sa teed seda Ta hakkab Sind kasutama Jumala Auhiilguseks.

Kas Sa tead, mis põleb Jumala südames Täna ja Praegu?

Lunastus läbi Armu, mitte inimlikest pingutustest ega tegudest.

Halastus ja Arm on Armastus ja Kaastunne Jumala poolt meie poole. Meie üleastumistes Jumal armastas meid nii väga, et ta saatis oma Poja siia maailma surema meie eest Ristil. Ta lõpetas töö, milleks Ta tuli siia maailma – Päästes Inimkonna. Läbi Tema Arm ning Tõde tulid siia maailma. Jeesus on Arm ja Tõde ning Lunastus on ainult võimalik läbi Usu Jeesusesse. See on, mis põleb Jumala südames. Sina põled Jumala Südames Täna, et saada ning vastu võtta Jeesuse ja uuendada oma suhet Temaga. Võta vastu Tema Armastus, Tema Arm ja Tema Püha Vaim. See on Tõeline Lunastus.