24. apr. 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Küsimus: Mida tähendab võtta Jeesus vastu oma isikliku Päästjana? Kes on Jeesus Kristus?

2 min read
Salvation Prayer 2021 How do you accept Jesus into your heart? What does it mean to give your heart to Jesus? How do you know if you have Jesus in your heart?

Salvation Prayer 2021 How do you accept Jesus into your heart? What does it mean to give your heart to Jesus? How do you know if you have Jesus in your heart?

Küsimus: Mida tähendab võtta Jeesus vastu oma isikliku Päästjana?

Vastus: Oled sa kunagi võtnud Jeesuse oma isikliku Päästjana vastu? Luba mul enne vastamist seda küsimust selgitada. Et sellele küsimusele õigesti vastata, tuleb esmalt aru saada, kes on Jeesus Kristus, mida tähendab isiklik ja kes on Päästja.

Kes on Jeesus Kristus? Paljud inimesed tunnistavad, et Jeesus oli hea inimene, suur õpetaja ja isegi Jumala prohvet. See kõik vastab Jeesuse kohta tõele, aga ei defineeri, kes Ta tegelikult on. Piiblis öeldakse, et Jeesus on lihaks saanud Jumal, Jumal sai inimeseks (vt Jh 1:1,14). Jumal tuli maailma, et meid õpetada, tervendada, parandada, meile andeks anda – ja et meie eest surra! Jeesus Kristus on Jumal, Looja, ülim Issand. Oled sa selle Jeesuse vastu võtnud?

Kes on Päästja ja miks me vajame Päästjat? Piiblis öeldakse, et me kõik oleme patused ja teinud kurja (Ro 3:10-18). Oma pattude tõttu oleme Jumala viha ja kohtumõistmise ära teeninud. Ainus õiglane karistus igavese Jumala vastu tehtud pattude eest on igavene karistus (Ro 6:23; Ilm 20:11-15). Sellepärast vajamegi Päästjat!

Jeesus Kristus tuli maailma ja suri meie asemel. Jeesuse – lihaks saanud Jumala – surm oli lõplik tasu meie pattude eest (2Ko 5:21). Jeesus suri, et kanda karistust meie pattude eest (Ro 5:8). Jeesus maksis võla, et meie ei peaks seda tegema. Jeesuse ülestõusmine surnuist tõestas, et Tema surmast piisas, et maksta meie pattude eest. Seepärast ongi Jeesus meie ainus Päästja (Jh 14:6; Ap 4:12). Usud sa, et Jeesus on sinu Päästja?

Kas Jeesus on sinu isiklik Päästja? Paljud inimesed peavad kristluseks seda, kui käiakse kirikus, osaletakse kombetalitustes, hoidutakse teatud pattudest. See ei ole kristlus. Tõeline kristlus on isiklik osadus Jeesuse Kristusega. Jeesuse vastu võtmine oma isikliku Päästjana tähendab Temasse uskumist ja enese täielikku üleandmist Jeesusele. Mitte keegi ei pääse teiste usu kaudu. Mitte keegi ei saa andeks mingite tegude tegemise eest. Ainus võimalus saada päästetud on isiklikult Jeesus oma Päästjana vastu võtta, usus, et Ta suri, et kanda karistus sinu pattude eest, ja et Tema ülestõusmine on sinu igavese elu tagatis (Jh 3:16). Kas Jeesus on sinu isiklik Päästja?

2

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

26 + = 31