15. Jun 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Kõik Päästest ja Pattude Andeksandmisest Jeesuse Kristuse Jumala Poja läbi