13. Jul 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Isa, ma tulen Sinu Püha Trooni Juurde Jeesuse Kristuse nimel – Sina oled Rahu Vürst. Jumala Poeg. Igavene Isa.

4 min read

Isa, ma tulen Sinu Püha Trooni Juurde Jeesuse Kristuse nimel. Jeesus – Sina oled Rahu Vürst. Jumala Poeg. Igavene Isa. Isandate Isand ja kuningate kuningas. Lõvi juuda suguharust. Me kummardame Sinu Püha kohalolu ja võimise läbi Sinu ette. Me palvetame Moosese 5:28 Õnnistust enda ja perekonna finantside peale. Ma vabastan esimese kümnise õnnistuse. Aabrahami õnnistus hingab minu üle minu Tunnistuse Sõna tõttu, kui ma palvetan. Rahaline läbimurre tuleb alandlikkuse läbi, sest Jumal on oma Sõnas seda tõotanud. Ma palun andeks kõik patud ja esivanemate patud. Üleastumised ja süüteod kaetagu Jeesuse Kristuse Püha Verega. Õnnistan ja Õnnistav süda kosub. Ma murran vaesuse vaimu oma elu üle Jeesuse nimel. Ükski rohutirts ei hävita minu ega minu lähedaste töö vilja. Murran ja vabastan enda pealt läbikukkumise vaimu. Parandan meelt ja toon annetuse ja kümnise varaaita Jeesuse Kristuse nimel. Austan Issandat oma ihus ja ma ei jää vajaka millestki ( Psalm 34:9 ) ( Õpetussõnad 3:9-10 ). Otsin esmalt Jumala riiki ja kõike antakse pealekauba. Ma otsin Issandat ja Tema õigsust esmale ja ma olen õigeks mõistetud Jumala Sõna järele ning mulle lisatakse, mida ma vajan ja soovin ( Matteuse 6:33 ). Mina ja minu tegevus ning minu lähedased on loodud viljakaks Issanda ees ja paljunemiseks, maa täitmiseks ja selle alistamiseks. Issanda sulasena me valitseme mere kalade ja taevalindude üle ning iga elava asja üle, mis liigub maa peal Jumala Sõna läbi. Võtame meelevalla tervise, perekonna ja sissetulekute üle ja räägime nende peale, „Käsin vaesusel, sidumisel ja terviseprobleemidel, valedel palvetel ja töö vilja hävitajatel MINNA Jeesuse Naatsaretlase Pühal nimel“. Kõik vaesus, ebakindlus, ebatõhusus ja ebaefektiivsus ning nende needused on murtud Jeesuse nimel. Olen viljakas. Issanda Õnnistus on minuga. Deklareerin, et ma olen Jumalas õnnistatud. Püha Vaim on mind pühitsenud Täiuslikus Jeesuse Kristuse Pühas Veres. Jeesus on mind lunastanud ja avanud ukse, et Aabrahami õnnistus võib tulla minu ja kõigi inimeste üle keda ma tunnen. USU kaudu saan ma Jumala tõotuse ja Igavese elu Kristuses. Kristuse Pühal Nimel ja Igaveses lepingu veres ma palvetan ja õnnistan kõiki inimesi keda ma tunnen ja palun Jumala Õnnistust enese üle Jeesuse Kristuse nimel. Taevane Isa. Ma lähenen Sinule alandliku loomu ja südamega. Puhta südamega ma palun Sinu Armu. Ava mulle taevaluugid ja külva õnnistusi üle küllaldaselt, et neid ei oleks kuhugi mahutada, ava oma allikad ja taevaluugid Isa. Täieliku usuga Sinusse me avame oma keha Vaimu ja hinge võtma vastu rikkuse vaimu, küllus tabab mind ja mu lähedasi. Ma kasutan oma ressursse ainult headeks otstarveteks. Jumal Isa, see saab olema. Tänan ja kiidan Sind. Palun alandliku südamega, „Kes annab, sellele annab Issand…ootan Issandat ja Püha Vaimu liikumist…hea raputatud tuubiga mõõdu annab ta rüppe. Me oleme pärisosa ja õnnistatud sugu kõigil oma teedel…ei lähene häda meie telgile, sest Tema annab oma Inglitele meie pärast käsu, meid hoida kõigil meie teedel. Alandlikult palun tervenemist kõikide asjade eest, mis on minus veel rikki ja ebatäiuslikud, tervist, nii nagu Jumal näeb mind tervena, palvetan tööd ja palka ning tarkust. Jumala juhatust ja pidevat kohalolu, südamesse ja usuvendade õdede ja sugulaste ning kõigi tuttavate peale rahu. Oma Rahu Sa annad meile, oma rahu sa kingid meile, sa ei anna meile nagu maailm annab, meie süda ärgu ehmugu ega mingu araks, teadmises materiaalsetest finantsidest. Sinu Rahu ja Jumala ja usukilbi kaitse hingab meie peal ja meie üle. Meie seeme külvatakse heasse pinnasesse, et me tunneksin ära hea pinnase, kuhu külvata ja austaksin Jumalat oma ihus, kandes vilja kolmekümne, kuuekümne või sajakordselt…Sügavalt õnnistan! Olgu Jumal igavesti läbi Püha Vaimu Väe läbi Meiega. Issanda Ingel leerina Teie Kõigi ümber. Õnnistan kogudust, pastoreid, diakoneid, teenistujaid, ülistusgruppi. Palun nende peale Jumala kohalolu ja Võidmist, sest võidmine vabastab aga kohalolu muudab. „Ma deklareerin ja kuulutan, et ma olen Jumala õnnistatud!“ Psalm 34: 9 – Proverbs 3: 9-10 – Matteuse 6:33 – Galatians 3:14 – Jeesus on teid lunastanud ja avanud ukse, et Aabrahami õnnistus saaks teie juurde tulla. Usu kaudu, Issand, ma palvetan Jeesuse Kristuse verd õiguslikel alustel, mida saab Jumala Vaim rakendama minu vaimu, mu hinge ja mu keha üle. Ma katan ennast ja kõike, mis mind ümbritseb Jeesuse verega. Ma katan oma vaimu, teadvuse ja alateadvuse, mõistuse, tahte, tunded, intellekti, mõtted Jeesuse Kristuse Verega, et kaitsta rünnakute eest. Ma katan oma kodu ja pere. Ma katan oma positsiooni. Ma katke oma käte töö Jeesuse verega. Ma olen rakendanud verd enda ja minu elu aladel ja seetõttu ei ole saatan minus mingit kohta, ei ole enam võimu minu üle Jeesuse vere tõttu. Mu keha on Püha Vaimu tempel. Lunastatud, püstitatud, pühitsetud, õigustatud Jeesuse verega.

Ja nüüd, kutsun Ingleid, taeva ja sinu Püha Inglite Isa, et nad täna seisaksid minu eest. Isa ümbritseb mind Inglite leeri kaitsega, tule ja Jeesuse Vere müüriga. Palun saatke oma väed, et peletada eemale kurjad väed. Isa Sinu Sõna ütleb, et Issanda vastased purustatakse tükkideks; Taevast ta ähvardab nende vastu. Issand lõhub oma vaenlased oma täiuslikus ajastuses ja toob pääste, taastamise ja tervendamise kõigile , kes on rõhutud. Ma olen täielikult kaitstud Jumala ja Jeesuse verega. Jeesuse Kristuse Pühal ja Aulisel Nimel ma palvetan. Aamen.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

70 + = 74