13. Jul 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Elshaddai. Elohim. Adonai. Rahu Vürst. Jeesus Naatsaretlane. Palve

3 min read
Elshaddai Adonai Prince of Peace Jesus Christ

Elshaddai Adonai Prince of Peace Jesus Christ

Taevane Isa,

Ma tulen Sinu ette Jeesuse Kristuse Nimel. Elava Jumala Poja. Igavese Isa. Elshaddai. Elohim. Adonai. Rahu Vürsti. Jeesuse Naatsaretlase. Inimese Poja. Alguse ja Otsa Nimel. Andesta mulle minu patud ja minu esivanemate patud. Ma murran ja seon ennast lahti igasugusest vaesusest ja puudusest ja käsin nendel vaimudel ja ülekannetel MINNA Jeesuse Kristuse Nimel. Ma palun ingleid kaitsma mind. Ei lähene häda mu telgile, sest Sina Isa annad oma inglitele minu pärast käsu mind hoida kõigil mu teedel, et ma oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Ma vabastan finantsid, ma vabastan Aabrahami õnnistuse. Ma olen õnnistatud sugu. Ükski relv mis minu vastu sepitsetakse, ei oma võimu, sest minu tugevus on Issandast. Ma rajan oma elu Jumala Sõnale ja Jeesusele Kristusele, kui nurgakivile, nagu tegi tark sulane.

Jumal Õnnista mind rohkesti ja laienda mu maa ala. Olgu su käsi minuga ja päästa mind kurjast, et mul vaeva ei oleks. Ja Jumal saadab mis ma palun. Ma võtan Valitsuse üle kogu loodu üle, üle kurjade vaimude üle, üle haiguste ja finantsneeduste üle ja käsin neil MINNA Jeesuse Kristuse Nimel. Ma ütlen lahti, murran ja seon ennast lahti igasugusest illegaalsusest, mis võib olla minu suguvõsa liinis ja vereliinis isegi 10 põlve tagasi. Ma murran ja seon ennast lahti finantsneedustest, valeõpetustest, saatana sidumistest ja üksi relv ei kanna vilja, sest ma olen õnnistatud sugu. Issand Õnnista mind, sest mida sa oled õnnistanud seda sa ei võta tagasi.

Issand on mu karjane, mul pole millestki puudus. Haljale aasale asetab ta mind lebama. Hingamis veele saadab ta mind, tema kosutab mu hinge ja juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Kui ma ka viibiksin pimedas surmavallaorus ei karda ma kurja. Ma õnnistan kõiki oma vaenlasi, kes mõtte sõna ja teoga on mulle kurja teinud või kurja soovinud kogudes tuliseid süsi nende pea kohale.

Ma palun, et minu karikas oleks pilgeni täis. Ma palun, et mul oleks varandus taevas. Ma olen maksnud kümnise ja selle läbi olen ma õnnistatud ja lahti murtud finantsneedustest 90% minu varast on pühitsetud Issandale. Ma võtan Vaimu Mõõga ja raiun läbi kõik ebajumalikud hingesidemed, mis mul on inimestega, surnute või elavatega ja kõigiga, kes on mulle kurja soovinud, mind domineerinud ja kontrollinud ja ma andestan neile just nüüd. Ma palun andeks, kui ma kedagi olen domineerinud või kontrollinud. Ma löön raudvasaraga katki kõik ebajumaliku raha, ütlen lahti mammona armastusest ja palun, et Issand varustaks mind kõigega oma teedel viies mind laialt teelt kitsale teele.

Ma olen terveks tehtud Jeesuse Kristuse Vere läbi kolgatal ja haigusel ei ole mingit meelevalda minu üle. Minu ihu on Püha Vaimu Tempel. Puhastatud. Pestud. Lunastatud. Õigeks mõistetud Jeesuse Vere tõttu. Seeläbi saatanal ei ole minu üle mingit meelevalda ega võimu Jeesuse Vere Tõttu.

Ma palun, et ma koguksin varandust taevasse ja kannaksin õigsuse soomusrüüd ja usukilpi, mis kustutab kõik tigeda tulised nooled. Ma palun, et mu Vaimu Mõõk oleks üles tõstetud lahinguks ja löödud maasse kindluseks, ususks ja kaljuks, kes on Jeesus Kristus. Ma palun, et mu õlitagavara saaks täielikult täis. Kõik õli ja varandus, mida ma olen kogunud taevasse ja maapeale palun, et see saaks pühitsetud Issandale ja Issand lisaks sinna juurde Püha Vaimu väljavalamise ja oma kohalolu Õnnistuse teel. Issand ava taevaluugid ja kalla õnnistusi üliküllaldaselt, et neid ei ole kuhugi mahutada.

Issand õnnistagu mind ja hoidku mind. Issand lasku oma pale paista minu peale ja olgu mulle armuline. Issand tõstku oma Pale minu üle ja andku mulle oma rahu. Ma olen Õnnistatud Jumala poolt. Pühitsetud Püha Vaimu Poolt ja Pühitsetud igavesti Jeesuse Kristuse Vere läbi.

Püha Püha Püha on Issand Kõigeväeline

2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 − = 18