15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Kümnise Õnnistus

Sow Your Seed for Harvest Donate to GODs Kingdom

Anneta / Donate / Blessing of Donation / Andmise Õnnistus

“Aga kui ta (JEESUS) lakkas kõnelemast, ütles ta Siimonale:

“Sõua sügavale kohale ja heitke oma võrgud välja loomuse katseks!” Siimon vastas ning ütles temale: “Õpetaja, me oleme kogu öö rühelnud ega ole ühtki saanud, AGA SINU SÕNA PEALE MA HEIDAN VÕRGUD VÄLJA!” JA KUI NAD SEDA TEGID, SAID NAD SUURE HULGA KALU; JA NENDE VÕRGUD REBENESID.” (Lk5:4-6).

PÜHA VAIM ütleb kogudusele: “Te olete siiamaani küll justkui kogu öö rühelnud, aga kes nüüd minu sõna peale võrgud välja heidab (austab JEESUST kümnisega), saab näha suuri imesid!”

Aamen!

Kümnise maksmise õnnistus

Kümnise maksmise õnnistus:

“Tooge kogu kümnis varaaita, et mu kojas oleks toidust, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Jehoova!

Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan õnnistust küllastuseni!” (Ml3:10).

Taevaluugid on heebrea keeles ARBUTH ESHMIM.

Täpselt sama sõna on veeuputuse loos Noa ajal:

“… ja taevaluugid (ARBUTH ESHMIM) tehti lahti.” (1Mo7:11).

“Ja vesi võttis võimust ning seda sai maa peal väga palju,

JA LAEV LIIKUS VEEPINNAL. Ja vesi võttis maa peal üpris väga võimust ja KÕIK KÕRGED MÄED KOGU TAEVA ALL KAETI.” (1Mo7:18-19).

PÜHA VAIM ÜTLEB: “Kui sa maksad kümnist, siis avatakse sulle taevaluugid ja sinu elulaev tõstetakse neetud maapinnast kõrgemale, nii et KÕIK MÄED SINU ELUS (võlad, puudujäägid)

saavad kaetud !”

“Ja seitsmenda kuu seitsmeteistkümnendal päeval peatas laev ARARATI mägede kohal.” (1Mo8:4).

ARARAT tähendab heebrea keelest “NEEDUS ON TÜHISTATUD”!

Start Donating HERE :

ALUSTA PARTNERLUST

Suured tänud Teie palvete ja annetuste eest IPPFoundation Gold Misjonile

Te olete personaalselt kutsutud täna olema Lootuse partner kadunud hingede päästmiseks ja Euroopa Rahu Palve projektiga liitumisel, et jagada Jumala armastust ja lootust Euroopas ja üle maailma.

Meie kutse on jagada Lootust miljonitel uutel viisidel ja uutes kohtades.

Mida Piibel ütleb andmise kohta?

Ml 3:10 Tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu, ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni.

Hb 7:2 kellele ka Aabraham jagas kümnist kõigest, ja kes on, nagu ta nimi
esmalt tõlgitakse, „Õiguse kuningas”, siis aga ka Saalemi kuningas, see
on „Rahu kuningas”,

Srk 35:8 Andes ole alati rõõmsa näoga ja pühitse kümnist hea meelega!

Piibel – Copyright © 2015 by The Lockman Foundation, La Habra, CA 90631. All rights reserved.

Mida ütleb Uus Testament Andmise kohta?

Luuka 6:38 [Full Chapter]

Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, 
kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, 
mõõdetakse teile tagasi.”