23. apr. 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Meist

IPP Foundation GOLD LTD / International Prayer for Peace Foundation Gold (R) LTD (c)

Isand Jeesus Kristus käskis kõikidel usklikel minna maailma ja tunnistada rõõmusõnumit üle maailma, tehes jüngriteks kõik rahvad. IPP Foundation loodi, et tuua pääste sõnum internatsionaalselt läbi interneti kõigi rahvasteni. Leitud selleks, et anda igale kallile mehele või naisele võimalus võtta vastu Jeesus Kristus, kui nende personaalne Jumal ja Päästja ning saada Ristitud Püha Vaimu ja Tulega. Me rõõmustame iga päästetud hinge üle läbi nende sügava usu Isand Jeesus Kristusesse.

First celebrated in 1982, The International Day of Peace is a United Nations-sanctioned observance on September 21 is dedicated to world peace, specifically the absence of war and violence. International Prayer for Peace is estimated and Founded exact same day of Peace in the year Est 1982 Founder of IPPFoundation GOLD LTD was born. IPPFoundation Gold LTD was created and established on 31. oct. 2011 when population on earth reached 7 Billion / Called the Day of The Seven 7 Billion. Est 2011 IPPFoundation have been doing research on different Bibles and written articles and prayers. 01.dec.2020 The IPPFoundation was presented with the new name / International Prayer for Peace Foundation GOLD LTD

131

People gave public testimony - Inimesi kes avaldasid oma Tunnistust avalikult

4243

Palvetanud - Prayed

1552

People have been Saved - Päästetud Hingi

10345

People who have been delivered - Vabanenud Inimesi


IPP Foundation pühitseti sisse internetis 31.10.2011, kui maailma rahvastiku arv jõudis 7,000,000,000 biljonini. 7 on Piibelik number. Näiteks Jesaja 11:2 räägib Jumala Seitsmest Vaimust. „2 Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim.“ 7 Issanda kõned on puhtad kõned, need on hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja seitsmekordselt puhastatud. 8 Sina, Issand, kaitsed neid; sa hoiad neid igavesti selle põlve rahva eest. ( Psalm 12:7-8 )

Pühades kirjades arv seitse sümboliseerib täiuslikkust. Ilmutuse raamatu kontekstis number seitse sümboliseerib Isanda Jumala Kõigeväelise Pühadust : …5 Troonist tuli välja välke ja hääli ja kõuemürinaid, ning seitse tulelampi oli põlemas trooni ees; need olid Jumala seitse vaimu. ( Ilmutuse 4:5 ). See assotsieerub Jesaja 11:2 : …6 Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja vanemate keskel seismas Talle, kes oli otsekui tapetud ning kellel oli seitse sarve ja seitse silma – need on seitse Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. ( Ilmutuse 5:6 )

17772

People Prayed for IPPFGOLD - Inimesed, kes Palvetasid IPPFGOLD eest

6590

Eestpalveid Tehtud - Forthprayers Made Inimeste eest

25071

Palved Päästetute eest - Prayers for Saved ones

3057

Inimesed kes palvetasid teiste eest. People who Prayed for Others

International Prayer for Peace

IPPFoundation GOLD LTD Ministry

Write IPPFGOLD @ GMAIL.COM