Meist

IPP Foundationist

Isand Jeesus Kristus käskis kõikidel usklikel minna maailma ja tunnistada rõõmusõnumit üle maailma, tehes jüngriteks kõik rahvad. IPP Foundation loodi, et tuua pääste sõnum internatsionaalselt läbi interneti kõigi rahvasteni. Leitud selleks, et anda igale kallile mehele või naisele võimalus võtta vastu Jeesus Kristus, kui nende personaalne Jumal ja Päästja ning saada Ristitud Püha Vaimu ja Tulega. Me rõõmustame iga päästetud hinge üle läbi nende sügava usu Isand Jeesus Kristusesse.

IPP Foundation pühitseti sisse internetis 31.10.2011, kui maailma rahvastiku arv jõudis 7,000,000,000 biljonini. 7 on Piibelik number. Näiteks Jesaja 11:2 räägib Jumala Seitsmest Vaimust. „2 Ja tema peal hingab Issanda Vaim, tarkuse ja arukuse Vaim, nõu ja väe Vaim, Issanda tundmise ja kartuse Vaim.“ 7 Issanda kõned on puhtad kõned, need on hõbe, mis savist ahjus sulatatud ja seitsmekordselt puhastatud. 8 Sina, Issand, kaitsed neid; sa hoiad neid igavesti selle põlve rahva eest. ( Psalm 12:7-8 )

Pühades kirjades arv seitse sümboliseerib täiuslikkust. Ilmutuse raamatu kontekstis number seitse sümboliseerib Isanda Jumala Kõigeväelise Pühadust : …5 Troonist tuli välja välke ja hääli ja kõuemürinaid, ning seitse tulelampi oli põlemas trooni ees; need olid Jumala seitse vaimu. ( Ilmutuse 4:5 ). See assotsieerub Jesaja 11:2 : …6 Ja ma nägin trooni ja nelja olevuse ja vanemate keskel seismas Talle, kes oli otsekui tapetud ning kellel oli seitse sarve ja seitse silma – need on seitse Jumala vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. ( Ilmutuse 5:6 )


Or write THERELATIVITYIT @ GMAIL.COM

[dot_recommends]