15. juuni 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Establishing the Project

THE DAY OF SEVEN BILLION – 31.0ktoober.2017 IPPFoundation was created

Projekti eesmärk

Projekti elluviimisega soovime laiendada internetipõhist päästepalve ja tervendus evangelismi viimist üle maailma. Põhiliselt Ameerika Ühendriikidesse ja Aafrikasse. Aafrikas on kõige suurema tõenäosusega rahvaarvu poolest külastajaid kõige rohkem, mida näitab ka Analüütika. Videos on ka liigutav lugu Susannest, kes kohtub esimest korda elus Jeesusega. Päästetud on 551 hinge. 300 inimest on andnud oma tunnistuse. 31 inimest andnud tunnistuse vabanemisest ja tervenemisest. 10000 inimest on Vabanenud ja deemonitest vabastatud. Need arvud on relatiivsed hoitakse rangelt salajas ja palvetatakse nende inimeste eest jätkuvalt. Paljud pole suutnud pisaraid tagasi hoida, kui Päästepalvet 2017-2018 loevad.

Põhiline on Iisraeli ja Messiaanlike Juutide Networking. Teavitada Iisraeli inimesi, et Jeesus siiski on messias, mida kirjatundjad ei tunnista. Kurb on vaadata, kuidas mentorluse käigus Aafriklane ütleb, et ta ei usu vabakristlusesse vaid ainult Torah’isse, ehk Vana Testamenti.

Projekti eesmärk on ka koguda inimesi Prantsusmaalt ja Saksamaalt ning Euroopast, Facebooki taktikate läbi Projekti saavutamisel, on vaja rahaline abi, reklaamide ja muude teenuste peale, mis aitavad projekti käima lükata. Projekt sisaldab saavutamisel 2-5 kordse külastajate arvu kasvamist. Päästepalvele registreerinute hulga kasvamine 1000- 2000 inimeseni. Ameerikast, Euroopast ( Saksamaalt ja Prantsusmaalt ) , Indiast, Eestist ja Aafrikast.

Projekt on mõõdetav algusega 01.05.2017 ja lõpuga 01.05.2019

Projekti vajalikkuse põhjendus

Projekti vajaduse põhjendus on hetkelise olukorra analüüs, mille läbi käib päästepalve lehel üle 10000 inimese kuus. Projekti elluviimise vajalikkus on tänapäevase poliitilise ja sõjaolukorra Süürias, Venemaal ja Ameerikas viia Kristluse sõnum nende rahvasteni, kes on veel sõjalises olukorras ( Viimased sündmused Indias ) ja ei ole ühegi usuorganisatsiooni liikmed või ei aktsepteeri muud, kui Torah ega Uut Testamenti. Projekt kajastatud ja suunatud Kristlikutele ususuundadele nagu Messiaanlikud Juudid, Luterlus,Lääne ja Põhja Katoliku Kirik, Kreeka Apostellik Õigeusk, Baptism. Vabakogudused, Vabakristlased, Ortodox, Nelipühilased ja Metodistid. Projekti elluviimisel ei aktsepteerita rangelt Jehoova tunnistajaid, Vabamüürlasi, Mormoone ega Islami usku. Võimalik on need sektid pöörata päästepalve läbi Vabakristlusesse.

Projekti lühikokkuvõte Kuidas me toetust kasutame?

Lahendame probleemi rahaliste vahenditega, mille läbi tõuseb külastatavus 30000-50000 inimeseni kuus ning päästepalvele registreerub 1000 või enam inimest. Hetkel on registreerinud ja andnud oma informatsiooni 551 uut kristlast, kelleni on ka saadetud mentorlik tunnistus päästest ja personaalne kiri Projekti Juhatuse poolt, mida teha edasi. Samuti on kõik sarnased tekstid üleval koduleheküljel ja Päästepalve ning usutunnistus on tõlgitud Eesti keelde ning asub Googles 10 nendal positsioonil. Meie Isa palve to tõlgitud 30 keelde. Vajame ka tõlketeenuse abi ja rahastamist. Vajame reklaamipinna ostmise teenuseid välismaal. Vajadus soetada antud raha eest ka tehnilised vahendid.

Anneta IPPFoundation Gold Tööks : Anna ja võta vastu lõikus. Sa olete Prohvetlikus sfääris, mis toob tagasi Jumala Kohalolu. Palveta seda, kui sa annetad. Palveta oma kõige tähtsam palve, kui sa annetad.