13. juuli 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Taevas on avatud – Taevas on avatud meie palvete vastuseks – Täida meid oma Väega Kristuses

2 min read
Taevas on avatud – Taevas on avatud meie palvete vastuseks – Täida meid oma Väega Kristuses

Taevas on avatud – Taevas on avatud meie palvete vastuseks – Täida meid oma Väega Kristuses

Kallis Püha Vaim, me palume Jeesuse Kristuse Verelepingus, et Sa täidaksid kõik ülesloetud inimesed oma väega ja hüüame appi Issanda nime kõigi meie peale. Tunnistame üles oma patud ja loobume nendest. Kallis Püha Vaim Palun Täida järgnevad palved Inimeste eest, kes on loetelus ja keda ainult Jumal teab. Kallis Püha Vaim ma panen maha oma tahte ja palvetan, anna mulle jõudu andestada kõikidele neile inimestele ja kõigile, kes on eales mulle kurja teinud. Ma andestan Sinu Väes ja palun andeksandmist. Anna meile andeks meie võlad nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid mitte kiusatusse vaid päästa meid ära kurjast sest Sinu päralt on Au ja Vägi ja Võim igavesest ajast igavesti. Ma palun Taevane Isa, et sa läkitaksid oma inglid PS91 ja HB1:14 alusel sõtta kõigi meie eest ja Issanda ingel on leerina nende üle, kes teda kardavad. Kallis Püha Vaim, Palun Sind, et Sa juuriksid välja kõik ebajumalikud juured, mis on meie sees ja täidaksid need kohad oma väega, kust saatan on välja läinud. Me ütleme lahti valedest keeltest, hea ja kurja tundmise puust söömisest, valest armastusest, valedest vaimuandidest.

Jumal kartus on tarkuse algus. Palun Jumala Kartust ja Tarkust. Issand Teeb meid rikkaks iga hea teo tarvis. Kallis Jeesus anna meile finantse majandada oma kojas ja tee meid rikkaks, et võiksime teha palju head, kuigi headest tegudest ei saa päästetud Vaid SINU VERI on meid Lunastanud. Palun Püha Vaimu Väge. Tervenemist. Vaimuande. Õnnistust. Keelte tõlgitsemist. Keelte rääkimist. Vaimude eristus andi. Prohvetiandi. Võlgadest vabanemist. Püha Vaimu juhtimist. Tõsist Vabadust Jumala Vaimus. Pattude andeksandmist. Et nad suudaksid andestada. Tee nende päevade arv täielikuks. Prohvetliku kõnet. Nägija andi. Ülevoolavaid Õnnistusi. Deemonitest Vabastust. Igale ühele nagu Vaim annab, tema teenistuse jaoks Kristuses. Püha Vaimu Võidmist. Inglite kaitset. 3 Inglit kotkatiibadega nende ümber Psalm 91. Sest Tema annab oma Inglitele Meie pärast käsu, meid hoida kõigil meie teedel. Agape Armastust palume meie kõigi sisse.

Seda palume Jeesuse Kristuse Verelepingus ja Uuestisünnis, kus me oleme Jeesuse südamesse vastu võtnud ja oleme saanud Püha Vaimu anni. Jeesuse Kristuse nimel ja Veres Saatanal ei ole meie üle meelevalda ega võimu Jeesuse vere tõttu.

Kirjutame Taevas sellele palvelepingule alla ja Jumala Rahu, mis on ülevam, kui kogu mõistmine hoidku meie mõtted Jeesuses Kristuses Igavesti. Selle allakirjutamise läbi. Veri puhastab meid patust ja avatud taevas kuuleb kõike, mis siia on kirja pandud. Austus Kiitus Tänu ja Au. Kuulugu Isale Pojale ja Pühale Vaimule.

Anname ennast üle ja võtame vastu Jumala Armastuse enese jaoks. Nõustume. Jumala kohalolu täidab selle paiga ja toimub kardinaalne muutumine Kristuses. Aamen.

1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

5 + 2 =