13. juuli 2024

Salvation Prayer 2021

SALVATION – INTERNATIONAL PRAYER FOR PEACE 2021

Saagu Valgus Palve. Palve sisemise Valgustuse eest. Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai. Valgus

4 min read
Saagu Valgus Jumal Ytles Saagu Valgus ja Valgus sai Valguse Palve Piibli alusel las Jumala Valgus olla meie südames

Saagu Valgus Jumal Ytles Saagu Valgus ja Valgus sai Valguse Palve Piibli alusel las Jumala Valgus olla meie südames

Let there be light.

Saagu Valgus – Mina vormis lugemiseks kõigile – Jumala Sõna ja Väge deklareeriv palve, kes ma olen Kristuses. See ei ole mõistusest vaid Jumala Vaimust. Las kõik pimedus saab valgustatud Jeesuse nimel ja nimes. GALAATIA 2:20.

Ma ütlen lahti kõigest, mida ma mäletan ja tean ja kõigest millest ma midagi ei tea. Hingevaenlane ma käsin sul minna Jeesuse Kristuse nimel ning nimes ja sulgen iga ukse, mis ma olen sulle avanud. Ma murran ennast lahti kõikidest selgeltnägija jõududest, nõidusest ja okultsetest sidemetest. Ma annan andeks kõikidele inimestele, kes mulle on kurja teinud. Ma lasen lahti oma egost ja ütlen lahti ja pööran lahti valedest uskumissüsteemidest, kontaktidest, kes kannavad Jumalale vastupidiseid ja mind kahjustavaid leeke. Tuli läheb Sinu ees Jumal ja põletab ära Sinu vaenlased. Las kuningriigid ja valitsused selles maailmas saavad Jumala Kuningriikideks ja Jumala Kõigevägevama Väe alla. Risti mind Püha Vaimu ja Tulega. Ma olen Jumala Väes Kristuses. Valgusta Püha Vaim minust kõik halb ja saagu see murtud ja seotud lahti Kristuses. Vabastatud minust Kristuses Jeesuses. Saagu Valgus Minu sees. Ja Jumal ütles „Saagu Valgus ja Valgus sai“. Saagu Valgus, Saagu Valgus, Saagu Valgus, minu sees ja minu ümber. Las Taevad kuulutavad ja ülistavad Sinu imesid Jeesus. Ma pagendan kõik haigused Kristuses.  Mul on Igavene elu Kristuses. Ma olen Kristuse ihu osa ja saatanal ei ole minu üle mingit meelevalda. Ma olen uus loodu Kristuses. Ma olen peale pannud Kristuse väe ja Vere. Mul on pärand Kristuses. Ma olen Taevastes paikades Kristuses. Ma olen Jumala Tugevus Kristuses. Ma olen lootuses Kristuses. Kristus on mu elu ja mu meel. Ma olen Jumala Kuningriigis Kristuses. Ma olen Vaba Kristuses. Selle palve läbi ma olen vaba andeksandmatusest isegi 10 sugupõlve tagasi. Mu elu on Õnnistatud Kristuses ja Tema Vägi teeb mind täielikuks. Ma olen surnud patule ja elan Kristuses ja Kristusele. Valgus minu sees on minu ihu läbistanud Püha Vaimu Väe läbi. Ma andestan ja mulle andestatakse. Jeesus võttis enese peale minu haigused ja kandis minu tõved – nagu ütles Prohvet Jesaja. Kirjuta oma käsud minu südame laudadele. Ma olen Püha Vaimu Tempel. Risti mind Püha Vaimu ja Tulega ja Jumala kohalolu olgu minu  ümber. Kohalolu muutku mind ja minu hinge ning Vaimu Kristuse sarnaseks. Ma ülistan ja annan kiitust Jeesusele, Rahu Vürstile oma ihus. Minu ihu on Pühitsetud, Puhastatud, Lunastatud, Õigeks mõistetud Jeesuse Kristuse Vere läbi. Minu ihu on Püha Vaimu Tempel. Seeläbi saatanal ei ole minu üle mingit meelevalda ega võimu Jeesuse Kristuse Vere tõttu. Ma olen Pühitsetud Kristuses. Ma tunnen, kuidas palve vägi ja deklaratsioon ajavad ära kurjuse. Ma tunnetan Püha Vaimu Väge. Las saada Valgus, Las saada Valgus, Las saada Valgus. Ma tervendan läbi Jeesuse ja tervenen Kristuses ning Usk ning Usumõõt kasvab minus. Autoriteet Jeesuses ja Püha Vaimu Vägi, mis elab meie sees Jumala Vägi ja Jeesuse Kristuse Nime ja Vere Autoriteet puhastab mind kõigest ülekohtust. See palve on JUMALA SÕNA. Ma deklareerin seda Kristuses. Ma olen täielik Kristuses. Ma murran ja seon lahti haigused Kristuses. Las saada Valgus, Las saada Valgus, Las saada Valgus. Hallelu Jahveh. Hallelujah. Hallelujah. Kiidetud olgu Jumal. Ülistatud olgu Tema Püha nimi, minu sees ja minu perekonnas, minu vendade ja õdede seas Kristuses. Kõik loodu kiitku Jumalat Jeesuses. Ma olen asetatud kõrgetesse paikadesse Jeesuses Kristuses. Hingevaenlasel ei ole legaalset õigust mind rünnata, ega tulla minu, ega lähedaste territooriumile legaalse õiguse puudumise tõttu. Ma alistun Jumalale. See on Sõna. Ma murran maha valed müürid ja ehitan üles kõik, mis on Jumalast Kristuses. Ma kutsun Jumala Tule vaenlase peale. Ma ei ründa vaenlast patus, vaid ennem pühitsen ennast Kristuses. Las saada Valgus, Las saada Valgus, Las saada Valgus. Hallelujah. Ma panen üle Jumala sõjavarustuse Kristuses. Jeesuses on mul elu Vaimus. Jeesuses on mul usukilp, mis kustutab kõik tigeda tulised nooled. Jeesuses on mul elu ja kõike rohkesti. Mul on päästekiiver ja Vaimu Mõõk – Mis on Jumala Sõna Kristuses. Ma olen ületanud Kristuses. Võidmine Vabastab – Jumala Kohalolu muudab. Ebakindluse vaim saab välja aetud Jeesuses Kristuses. Ma olen ületanud pimeduse väed Kristuses. Elava vee jõed voolaku minust Kristuses. Jumala kartuses on mul Tarkus Kristuses ja Issanda ingel on leerina minu ümber ja Jumal vabastab meid. Jumal olgu ülistatud ja kiidetud. Ülendatud olgu Sinu Püha Nimi. Mul on rõõm Issandas ja Tema annab mida mu süda kutsub. Ma räägin Valgust. Jeesuse Kristuse Nimel ja Nimes. Aamen.

Copyright EKNK ESTONIA 2020 11.12.2020 Martin. V – These scriptures are given for the Christians have Strenght in Prayer, and will Stand on the Word of God.

1

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

− 4 = 2